BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Cyllid Busnes a Grantiau

Mae cael yr arian iawn yn hanfodol ar gyfer twf cyson. Mae’r adran hon yn rhoi arweiniad i wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno’ch busnes i gyllidwyr posib yn y ffordd orau bosib.

Cyllid, benthyciadau, buddsoddiadau

Ariannu, Grantiau, Cyllid

Cymorth ac arweiniad ariannol ymarferol i fusnesau newydd.

Bydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) yn darparu cyfleoedd newydd i gymunedau lleol, yn cefnogi datblygiad a thwf busnesau lleol yn ogystal â chefnogi adferiad canol ein trefi.

Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bod £1 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru ar gael i roi hwb i'r diwydiant morol, pysg
Mae dros hanner cant o brosiectau wedi cael £5.9 miliwn o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn offer a fydd yn helpu i ddatblygu a gwreiddi
Mae Postcode Community Trust yn cefnogi elusennau llai ac achosion da yng Nghymru i wneud gwahaniaeth i’w cymuned er budd pobl a’r blaned.
Mae gan Innovate UK amrywiaeth o gyfleoedd cyllido sydd ar agor i fusnesau Cymru er mwyn iddynt arloesi a buddsoddi mewn ymchwil, datblygu ac arloesi.
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

Join us for a networking event in one of North Wales’...
Could your business provide Passenger Transport...
This is an opportunity to network, be informed, inspired...
Our In-person networking is making a comeback! Join...
Gweld pob digwyddiad

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.