BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Cyllid Busnes a Grantiau

Mae cael yr arian iawn yn hanfodol ar gyfer twf cyson. Mae’r adran hon yn rhoi arweiniad i wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno’ch busnes i gyllidwyr posib yn y ffordd orau bosib.
Cyllid, benthyciadau, buddsoddiadau
Ariannu, Grantiau, Cyllid
Cymorth ac arweiniad ariannol ymarferol i fusnesau newydd.
Bydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) yn darparu cyfleoedd newydd i gymunedau lleol, yn cefnogi datblygiad a thwf busnesau lleol yn ogystal â chefnogi adferiad canol ein trefi.

Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Mae Gwobrau Entrepreneuriaid Barclays yn ôl ac ar agor nawr ar gyfer enwebiadau.
Fforwm ar gyfer pobl sy'n chwilio am gyllid ar gyfer eu busnes yw Fforwm Cyllid ar gyfer Twf Insider Cymru, mewn partneriaeth â’r Gronfa Buddsoddi i Gy
Ydych chi'n entrepreneur anabl sy’n cynnig cynnyrch neu wasanaeth busnes clyfar?
Mae ceisiadau bellach ar agor i fusnesau micro, bach a chanolig yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden gael cyllid i fuddsoddi mewn paratoi
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

Our In-person networking is making a comeback! Join...
An opportunity to connect and network with businesses...
Join us for this in-person networking event and connect...
A 4 week series of events to supercharge and kickstart...
Gweld pob digwyddiad

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.