BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Cyllid Busnes a Grantiau

Mae cael yr arian iawn yn hanfodol ar gyfer twf cyson. Mae’r adran hon yn rhoi arweiniad i wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno’ch busnes i gyllidwyr posib yn y ffordd orau bosib.

Cyllid, benthyciadau, buddsoddiadau

Ariannu, Grantiau, Cyllid

Cymorth ac arweiniad ariannol ymarferol i fusnesau newydd.

Bydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) yn darparu cyfleoedd newydd i gymunedau lleol, yn cefnogi datblygiad a thwf busnesau lleol yn ogystal â chefnogi adferiad canol ein trefi.

Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

If you have an idea for a social venture or are already making a difference and are looking for support to develop your social venture then apply for a UnLtd Awa
Mae Innovate UK yn cynnig cymorth teithio i gwmnïau fynd i ddigwyddiadau adeiladu consortia yn Ewrop.
Thursday 30 November 2023 is
This year’s Small Business Saturday, a day where shoppers are encouraged to spend with local firms, is on 2 December 2023.
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

Learn to report, measure & improve web activity ...
Join us for this in-person networking event to connect...
Cheshire Football Association (FA) are our hosts for...
Understanding your farm finances and financial performance...
Gweld pob digwyddiad