BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Cyllid Busnes a Grantiau

Mae cael yr arian iawn yn hanfodol ar gyfer twf cyson. Mae’r adran hon yn rhoi arweiniad i wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno’ch busnes i gyllidwyr posib yn y ffordd orau bosib.
Cyllid, benthyciadau, buddsoddiadau
Ariannu, Grantiau, Cyllid
Cymorth ac arweiniad ariannol ymarferol i fusnesau newydd.
Bydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) yn darparu cyfleoedd newydd i gymunedau lleol, yn cefnogi datblygiad a thwf busnesau lleol yn ogystal â chefnogi adferiad canol ein trefi.

Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Working with Community Foundation Wales the South West Enterprise Fund (SWEF) provides the opportunity to join a network of peers who are also in th
The Black Founders Programme from Digital Catapult is a 13-week accelerator targeted at pre-seed or seed stage, Black founded companies creating inn
The second round of Creative Wales’s Music Revenue Fund 2 will open on Monday 24 June 2024.
Mae Gwobrau Entrepreneuriaid Barclays yn ôl ac ar agor nawr ar gyfer enwebiadau.
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

A 4 week series of events to supercharge and kickstart...
A relaxed, informal evening of networking, relaxation...
A 4 week series of events to supercharge and kickstart...
Join us at the Creative Business Roadshow for insights,...
Gweld pob digwyddiad

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.