BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Bydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) yn darparu cyfleoedd newydd i gymunedau lleol, yn cefnogi datblygiad a thwf busnesau lleol yn ogystal â chefnogi adferiad canol ein trefi. 

I gael gwybodaeth am y gronfa SPF a chymorth arall a gynigir gan Awdurdodau Lleol Cymru, dewiswch y dolenni canlynol:
 

Gogledd Cymru

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Gwynedd

Ynys Môn

Wrecsam


Canolbarth Cymru

Ceredigion  

Powys
 


De-orllewin Cymru

Sir Gaerfyrddin

Castell-nedd Port Talbot

Sir Benfro

Abertawe

 


De-ddwyrain Cymru

Blaenau Gwent

Pen-y-bont ar Ogwr

Caerffili

Caerdydd

Merthyr Tudful

Sir Fynwy

Casnewydd

Rhondda Cynon Taf

Torfaen

Bro Morgannwg
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.