BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyllid Busnes (Canfod Cyllid)

Gall fod yn anodd gwybod lle i fynd i ddod o hyd i gyllid a dewis y math cywir o gyllid.

Mae ein parth cyllid yma i’ch helpu. Defnyddiwch ein canfyddwr cyllid i ddod o hyd i opsiynau cyllid sy'n berthnasol i'ch busnes, darllenwch ganllawiau sy'n esbonio'r gwahanol fathau o gyllid, chwiliwch am wybodaeth am weithio gyda chyfrifwyr a darllenwch am Fanc Datblygu Cymru, benthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Cyllid Busnes safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.