BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Is-bwnc

Cyllid dechrau busnes

Porwch drwy ein dewis eang ac ymarferol o ganllawiau ar gyllid i'ch helpu i redeg eich busnes sy'n cynnwys deall costau, prisio, cyllideb goroesi bersonol, costio eich cynnyrch neu wasanaeth a mwy.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Gweld canllawiau ar ein safle presennol


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.