BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Banc Datblygu Cymru

Cyllid busnes hyblyg i gwmnïau yng Nghymru, gwiriwch a yw eich busnes yn gymwys.
 

Mae gan Banc Datblygu Cymru wefan ar wahân


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.