Finding Finance

Canfod Cyllid

Gall darganfod ble i fynd i ganfod cyllid a dewis y math cywir fod yn anodd. Mae’n adnodd cyllid yma i helpu:

  • Defnyddiwch ein Canfyddwr Cyllid i i ganfod opsiynau cyllid sy'n berthnasol i'ch busnes
  • Darllenwch am Banc Datblygu Cymru benthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru
  • Darllenwch ganllawiau yn egluro'r gwahanol fathau o gyllid
  • Canfod gwybodaeth am weithio gyda chyfrifwyr

Chwilio Cyllid:

Chwilio am gyllid, safio’r manylion a ddewiswyd, a chreu hysbysiadau ar gyllid a chefnogaeth i’ch busnes. Cewch wybod sut i gael y gorau o'r Canfyddwr Cyllid gyda'n canllaw defnyddiwr.

Canfyddwr Cyllid