Cyfrifydd Siartredig ICAEW

 

Sefydliad aelodaeth broffesiynol yw ICAEW sy’n cefnogi dros 140,000 o gyfrifwyr siartredig o amgylch y byd. Mae'n cynnig gwybodaeth ariannol a chanllawiau sy’n seiliedig ar safonau proffesiynol, technegol a moesegol.

Mae’r Gwasanaeth Cyngor Busnes yn cynnig sesiwn gyngor am ddim i entrepreneuriaid gyda Chyfrifydd Siartredig o ICAEW.

Mae’r Gwasanaeth yn cynnig cyngor busnes am ddim ar amryw o bynciau yn cynnwys:

  • sut i dyfu busnes
  • sicrhau benthyciadau; cyfalaf a chyllid
  • cadw staff a chreu swyddi newydd
  • bodloni’r gofynion treth a rheoleiddio
  • cynllunio allforio
  • cynllunio ar gyfer twf cynaliadwy yn y tymor hir
  • cofnodion a meddalwedd cyfrifo
  • mesur perfformiad

I ganfod eich darparwr agosaf o'r Gwasanaeth Cyngor Busnes, defnyddiwch yr adnodd ‘Find an ICAEW chartered accountant’ a nodwch y cwmniau'n sy'n dangos y bathodyn BAS (Business Advice Service).