BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Allforio a gwneud busnes dramor

Allforio, Digwyddiadau, UE

Cwsmer, gwerthiant, ymchwil

canllawiau ar newidiadau i reolau ar y gweithlu, masnach a threthiant


Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Gall defnyddio’r Gymraeg arwain at ddenu cwsmeriaid newydd a chynyddu enw da eich busnes neu elusen. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cynnig y gwasanaethau canlynol:
Fel rhan o newidiadau i reolaethau mewnforio o dan y Model Gweithredu Targed y Ffin, bydd y ‘t
Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig eisiau eich barn am y cynllun i gyflwyno’r gofyniad am labeli ‘nid ar gyfer yr UE’ ar gynhyrchion manwerthu ledled
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

Join us for this engaging in-person networking event...
This webinar will help you understand what is required...
Embrace the virtual networking scene with us! Join...
Are you under 25 and considering starting your own...
Gweld pob digwyddiad

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.