BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Allforio

Waeth a ydych chi’n cynnig gwasanaethau, trwyddedau neu gynhyrchion, mae gan allforio'r potensial i drawsnewid bron pob agwedd ar eich busnes.

Ar wahân i fanteision amlwg mwy o werthiant a mwy o elw, mae allforwyr llwyddiannus yn gweld bod masnachu'n rhyngwladol yn rhoi manteision eraill iddynt dros eu cystadleuwyr.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Allforio safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.