Cymorth pellach i fusnesau Cymru wedi effeithio ar gyfyngiadau COVID-19

Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £200 miliwn pellach ar gael i fusnesau y mae cyfyngiadau COVID-19 yn effeithio arnynt i helpu gyda'u costau Gweithredu.

Bydd rhagor o wybodaeth am y pecyn diweddaraf hwn yn cael ei ddarparu ddydd Gwener, 29 Ionawr 2021 a byddwn yn diweddaru tudalennau COVID Cymorth i Fusnesau.

Mae'r £200 miiliwn pellach yn ychwanegol at y cyllid sydd ar gael ar hyn o bryd drwy Gronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd a Chronfa ERF i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud. Edrychwch os ydych yn gymwys yma.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen