Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Cymorth pellach i fusnesau Cymru wedi effeithio ar gyfyngiadau COVID-19

Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £200 miliwn pellach ar gael i fusnesau y mae cyfyngiadau COVID-19 yn effeithio arnynt i helpu gyda'u costau Gweithredu.

Bydd rhagor o wybodaeth am y pecyn diweddaraf hwn yn cael ei ddarparu ddydd Gwener, 29 Ionawr 2021 a byddwn yn diweddaru tudalennau COVID Cymorth i Fusnesau.

Mae'r £200 miiliwn pellach yn ychwanegol at y cyllid sydd ar gael ar hyn o bryd drwy Gronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd a Chronfa ERF i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud. Edrychwch os ydych yn gymwys yma.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen