Croeso i Becyn Adnoddau Diogelu Dyfodol Eich Busnes

Bydd y Pecyn Adnoddau’n eich helpu chi ar eich siwrnai at feithrin cadernid, ffyniant a gwell amgylchedd ar gyfer eich busnes a chenedlaethau’r dyfodol.

I ddefnyddio’r Pecyn Adnoddau bydd rhaid i chi gael cyfrif SOC (Sign On Cymru).

Dim cyfrif? Dim problem, dim ond dau funud sydd ei angen i sefydlu cyfrif. A gallwch ei ddefnyddio gyda’ch holl geisiadau Busnes Cymru.

Gwyliwch ein Cyflwyniad