Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein sy'n ysgogi sefydliadau yng Nghymru i gydweithio ac i arloesi.

Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i nodi ac i hysbysebu cyfleoedd i gydweithio, ac i ddysgu mwy am yr amryfal fathau o  gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda'ch prosiectau arloesol.

Cysylltwch â ni i hysbysebu'r hyn y gallwch ei wneud, cyfleoedd i gydweithio, a heriau sy’n eich wynebu.

Digwyddiadau

Ebr
24
2018
Merthyr Tydfil
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo gyda Marchnata Digidol
Ar gyfartaledd, mae pobl yn y DU bellach yn gwario...
Ebr
24
2018
Newport
Adeiladu Tîm Gwych
Adeiladu i fyny effeithiolrwydd tîm a'i gadw'n...
Ebr
25
2018
Gwynedd
Cynllunio hir dymor ar gyfer coetir a phroffesiynoldeb
Rydym yn eich gwahodd i fynychu digwyddiad “Cynllunio...
See all events