Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein sy'n ysgogi sefydliadau yng Nghymru i gydweithio ac i arloesi.

Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i nodi ac i hysbysebu cyfleoedd i gydweithio, ac i ddysgu mwy am yr amryfal fathau o  gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda'ch prosiectau arloesol.

Os hoffech wybod mwy am Arloesedd SMART, a sut y gall ein tîm o beirianwyr, gwyddonwyr, ymchwilwyr ac arbenigwyr masnacheiddio eich helpu gyda’ch prosiect arloesedd, cliciwch yma.

Prosiectau sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws: Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu bron i £5m o gymorth i fusnesau arloesol a Sefydliadau Ymchwil yng Nghymru i ddarparu'r atebion sy'n mynd i'r afael a'r heriau a gyflwynir gan y coronafeirws. Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y cymorth yma. 

Cysylltwch â ni i hyrwyddo’ch heriau a chyfleoedd i gydweithredu.

Covid-19 – Cymorth a Chyllid
Covid-19 – Cymorth a Chyllid

Cymorth ar gyfer prosiectau er mwyn datblygu a gweithredu atebion i gwestiynau sydd ynghlwm wrth y coronafeirws.

Cymorth a chyllid i fusnesau
Cymorth a chyllid i fusnesau

Mae cymorth a chyllid ar gael i ddarparu cymorth i fusnesau o Gymru a sefydliadau ymchwil i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygwyd drwy waith ymchwil, prosesau datblygu ac arloesi.

Heriau a chyfleoedd cydweithredol
Heriau a chyfleoedd cydweithredol

Yma fe welwch restr o heriau a chyfleoedd cydweithredol o ddiwydiant ac academia.

Gweithio gyda prifysgolion a cholegau
Gweithio gyda prifysgolion a cholegau

Mae porthol Arbenigedd Cymru yn cynnig pwynt cyswllt canolog i'r arbenigedd a'r cyfleusterau sydd ar gael ym Mhrifysgolion a Cholegau Cymru.

Cymorth a chyllid i ymchwilwyr
Cymorth a chyllid i ymchwilwyr

Sêr Cymru II: Cymrodoriaethau Gyrfaoedd Cynnar a chynllun 'Rising Star'.

Digwyddiadau
27 Gorff 2021
Gwefannau - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae...
27 Gorff 2021
Haf o Ddechrau Busnesau #2
Newtown
MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN....
27 Gorff 2021
Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio [SEO] - CCIF (Gweminar)
Carmarthen
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
See all events