Welsh Government

Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein sy'n ysgogi sefydliadau yng Nghymru i gydweithio ac i arloesi.

Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i nodi ac i hysbysebu cyfleoedd i gydweithio, ac i ddysgu mwy am yr amryfal fathau o  gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda'ch prosiectau arloesol.

Cysylltwch â ni i hysbysebu'r hyn y gallwch ei wneud, cyfleoedd i gydweithio, a heriau sy’n eich wynebu.

Digwyddiadau

Medi
21
2017
Caernarfon
Cymhorthfa Marchnata ac Arallgyfeirio
Yn y gymhorthfa yma cewch apwyntiad un-i-un cyfrinachol...
Medi
21
2017
Aberystwyth
Gweithdy Cyllid: Rheoli cyllid a deall llif arian
"Llif arian ac nid elw yw gwaed bywiol y busnes". ...
Medi
21
2017
Cardiff
Cyflymu Arloesi mewn Rheilffyrdd – Rhifyn 5
Mae Innovate UK yn rheoli cystadleuaeth Ymchwil a Datblygu...
See all events