Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein sy'n ysgogi sefydliadau yng Nghymru i gydweithio ac i arloesi.

Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i nodi ac i hysbysebu cyfleoedd i gydweithio, ac i ddysgu mwy am yr amryfal fathau o  gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda'ch prosiectau arloesol.

Os hoffech wybod mwy am Arloesedd SMART, a sut y gall ein tîm o beirianwyr, gwyddonwyr, ymchwilwyr ac arbenigwyr masnacheiddio eich helpu gyda’ch prosiect arloesedd, cliciwch yma.

Cysylltwch â ni i hyrwyddo’ch heriau a chyfleoedd i gydweithredu.

Heriau a chyfleoedd cydweithredol
Heriau a chyfleoedd cydweithredol

Yma fe welwch restr o heriau a chyfleoedd cydweithredol o ddiwydiant ac academia.

Gweithio gyda prifysgolion a cholegau
Gweithio gyda prifysgolion a cholegau

Mae porthol Arbenigedd Cymru yn cynnig pwynt cyswllt canolog i'r arbenigedd a'r cyfleusterau sydd ar gael ym Mhrifysgolion a Cholegau Cymru.

Cymorth a chyllid i fusnesau
Cymorth a chyllid i fusnesau

Mae cymorth a chyllid ar gael i ddarparu cymorth i fusnesau o Gymru a sefydliadau ymchwil i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygwyd drwy waith ymchwil, prosesau datblygu ac arloesi.

Portholion ar-lein sy'n rhestru anghenion y diwydiant
Portholion ar-lein sy'n rhestru anghenion y diwydiant

Yma fe welwch ddolenni i sefydliadau sy’n ceisio atebion i'w hanghenion drwy bortholion ar-lein.

Cymorth a chyllid i ymchwilwyr
Cymorth a chyllid i ymchwilwyr

Sêr Cymru II: Cymrodoriaethau Gyrfaoedd Cynnar a chynllun 'Rising Star'.

Digwyddiadau
11 Chwef 2020
Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau
Llandwrog
Bydd angen i bob busnes fferm a choedwigaeth sydd â...
11 Chwef 2020
Colledion Ŵyna Rhan 2 - Colledion ar ôl ŵyna - rhwng ŵyna a diddyfnu
Llambed / Lampeter
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy'n arwain...
11 Chwef 2020
Colledion Ŵyna Rhan 2 - Colledion ar ôl ŵyna - rhwng ŵyna a diddyfnu
Brecon
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy'n arwain...
See all events