Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein sy'n ysgogi sefydliadau yng Nghymru i gydweithio ac i arloesi.

Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i nodi ac i hysbysebu cyfleoedd i gydweithio, ac i ddysgu mwy am yr amryfal fathau o  gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda'ch prosiectau arloesol.

Cysylltwch â ni i hysbysebu'r hyn y gallwch ei wneud, cyfleoedd i gydweithio, a heriau sy’n eich wynebu.

Heriau a chyfleoedd cydweithredol
Heriau a chyfleoedd cydweithredol

Yma fe welwch restr o heriau a chyfleoedd cydweithredol o ddiwydiant ac academia.

Gweithio gyda prifysgolion a cholegau
Gweithio gyda prifysgolion a cholegau

Mae porthol Arbenigedd Cymru yn cynnig pwynt cyswllt canolog i'r arbenigedd a'r cyfleusterau sydd ar gael ym Mhrifysgolion a Cholegau Cymru.

Cymorth a chyllid i fusnesau
Cymorth a chyllid i fusnesau

Mae cymorth a chyllid ar gael i ddarparu cymorth i fusnesau o Gymru a sefydliadau ymchwil i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygwyd drwy waith ymchwil, prosesau datblygu ac arloesi.

Portholion ar-lein sy'n rhestru anghenion y diwydiant
Portholion ar-lein sy'n rhestru anghenion y diwydiant

Yma fe welwch ddolenni i sefydliadau sy’n ceisio atebion i'w hanghenion drwy bortholion ar-lein.

Cymorth a chyllid i ymchwilwyr
Cymorth a chyllid i ymchwilwyr

Sêr Cymru II: Cymrodoriaethau Gyrfaoedd Cynnar a chynllun 'Rising Star'.

Digwyddiadau
23 Awst 2019
“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”
Deeside
Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards...
26 Awst 2019
Arallgyfeirio Ffermydd-Cynhyrchu Llysiau Cymysg
Caernarfon
Mae galw cynyddol gan y cyhoedd am gynnyrch lleol,...
27 Awst 2019
Sut i Dendro: Rhagarweiniol
Cardiff / Caerdydd
Mae hon yn sesiwn am ddim sy’n addas i unrhyw...
See all events