Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein sy'n ysgogi sefydliadau yng Nghymru i gydweithio ac i arloesi.

Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i nodi ac i hysbysebu cyfleoedd i gydweithio, ac i ddysgu mwy am yr amryfal fathau o  gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda'ch prosiectau arloesol.

Cysylltwch â ni i hysbysebu'r hyn y gallwch ei wneud, cyfleoedd i gydweithio, a heriau sy’n eich wynebu.

Digwyddiadau

Ebr
23
2018
Powys
Rheoli Tail
Mae tail moch a dofednod yn uchel mewn maetholion gan...
Ebr
24
2018
Ebbw Vale
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Ebr
24
2018
St Asaph
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo gyda Gwefannau
Mae 51% o fusnesau bach a chanolig yn tyfu’n...
See all events