Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein sy'n ysgogi sefydliadau yng Nghymru i gydweithio ac i arloesi.

Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i nodi ac i hysbysebu cyfleoedd i gydweithio, ac i ddysgu mwy am yr amryfal fathau o  gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda'ch prosiectau arloesol.

Cysylltwch â ni i hysbysebu'r hyn y gallwch ei wneud, cyfleoedd i gydweithio, a heriau sy’n eich wynebu.

Digwyddiadau

Chwef
27
2018
Wrexham
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo gyda Marchnata Digidol
Ar gyfartaledd, mae pobl yn y DU bellach yn gwario...
Chwef
27
2018
Pontypridd
Cyflymu Busnesau Cymru - Llwyddo gyda’r Digidol
Tyfodd busnesau yn y DU sy'n defnyddio technoleg...
Chwef
28
2018
Saint Davids
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
See all events