Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein sy'n ysgogi sefydliadau yng Nghymru i gydweithio ac i arloesi.

Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i nodi ac i hysbysebu cyfleoedd i gydweithio, ac i ddysgu mwy am yr amryfal fathau o  gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda'ch prosiectau arloesol.

Cysylltwch â ni i hysbysebu'r hyn y gallwch ei wneud, cyfleoedd i gydweithio, a heriau sy’n eich wynebu.

Digwyddiadau

Awst
16
2018
Cardigan
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo gyda Gwefannau
Mae 51% o fusnesau bach a chanolig yn tyfu’n...
Awst
16
2018
Llanrhystud
Datblygiadau diweddaraf i wneud â rheoli mallter hwyr mewn tatws
Safle prawf ar gyfer grŵp Partneriaeth Arloesi Ewropeaidd...
Awst
16
2018
Llangefni
Pontio’r Prinder Porthiant
Yn dilyn y tywydd eithafol eleni mae ffermwyr yn wynebu...
See all events