Arbenigedd Cymru

Cafodd Arbenigedd Cymru ei sefydlu i ofalu am y cyfleoedd a chynlluniau cyllido yr oedd cronfa datblygu rhanbarthol Ewrop yn eu cynnig. Mae’r rhaglen honno bellach wedi cau. Am fanylion cynlluniau cyfredol ar gyfer cyllido a chefnogi arloesedd, darllenwch yma: 

Arloesi | Innovation (gov.wales)