Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein sy'n ysgogi sefydliadau yng Nghymru i gydweithio ac i arloesi.

Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i nodi ac i hysbysebu cyfleoedd i gydweithio, ac i ddysgu mwy am yr amryfal fathau o  gymorth sydd ar gael i'ch helpu gyda'ch prosiectau arloesol.

Os hoffech wybod mwy am Arloesedd SMART, a sut y gall ein tîm o beirianwyr, gwyddonwyr, ymchwilwyr ac arbenigwyr masnacheiddio eich helpu gyda’ch prosiect arloesedd, cliciwch yma.

Prosiectau sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws: Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cymorth penodol ar gyfer prosiectau sy’n mynd i’r afael â’r heriau sydd ynghlwm wrth y coronafeirws. Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y cymorth yma.

Cysylltwch â ni i hyrwyddo’ch heriau a chyfleoedd i gydweithredu.

Covid-19 – Cymorth a Chyllid
Covid-19 – Cymorth a Chyllid

Cymorth ar gyfer prosiectau er mwyn datblygu a gweithredu atebion i gwestiynau sydd ynghlwm wrth y coronafeirws.

Cymorth a chyllid i fusnesau
Cymorth a chyllid i fusnesau

Mae cymorth a chyllid ar gael i ddarparu cymorth i fusnesau o Gymru a sefydliadau ymchwil i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygwyd drwy waith ymchwil, prosesau datblygu ac arloesi.

Heriau a chyfleoedd cydweithredol
Heriau a chyfleoedd cydweithredol

Yma fe welwch restr o heriau a chyfleoedd cydweithredol o ddiwydiant ac academia.

Gweithio gyda prifysgolion a cholegau
Gweithio gyda prifysgolion a cholegau

Mae porthol Arbenigedd Cymru yn cynnig pwynt cyswllt canolog i'r arbenigedd a'r cyfleusterau sydd ar gael ym Mhrifysgolion a Cholegau Cymru.

Cymorth a chyllid i ymchwilwyr
Cymorth a chyllid i ymchwilwyr

Sêr Cymru II: Cymrodoriaethau Gyrfaoedd Cynnar a chynllun 'Rising Star'.

Digwyddiadau
10 Awst 2020
Cyfryngau Cymdeithasol Lefel Sylfaenol - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae...
10 Awst 2020
Marchnata Digidol – Lefel Sylfaenol - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
11 Awst 2020
Social Media Video for Marketers
Cardiff
Marketing Tom has teamed up with experienced mobile...
See all events