Canllawiau'r Gweithle

Dychwelyd i’r gwaith yn ddiogel. Canllawiau ar gyfer Gweithleoedd yng Nghymru.
Yn dibynnu ar y math o fusnes sydd gennych, bydd nifer o faterion i’w hystyried er mwyn dychwelyd i’r gweithle yn ddiogel.  

Bydd y canllawiau a’r dolenni canlynol yn mynd â chi i adnoddau i’ch helpu chi.

Rydym wrthi’n diweddaru’r canllawiau hyn yn sgil newidiadau i’r gyfraith. Mae’r cyngor ymarferol yn y canllawiau hyn yn parhau’n ddefnyddiol ond mae’n rhaid i chi hefyd ystyried y rheoliadau (fel y’u diwygiwyd).

Bydd canllawiau ar fesurau i leihau cyswllt gyda’r coronafeirws yn ogystal â diweddariadau ar y canllawiau hyn yn cael eu cyhoeddi wythnos nesaf.