Financial Support and Grants

Cymorth Ariannol a Grantiau

Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) COVID-19

Grant Busnes ERF

Mae ceisiadau am Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19 i fusnesau gyda throsiant o fwy na £85k bellach ar gau.

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Cymorth i Fusnes Covid-19 Busnes Cymru.

Grant Cyfradd Ardrethi Annomestig

Mae cofrestu ar gyfer cyfradd Ardrethi Annomestig bellach ar gau.

Y Gronfa Argyfwng Busnes

Mae ceisiadau am y Gronfa Argyfwng Busnes ar gyfer y busnesau hynny sydd ddim yn gymwys i gael cymorth Cyfradd Ardrethi Annomestig gyda throsiant is na £85,000 bellach ar gau.

Er mwyn helpu busnesau i ddod o hyd i ystod amrywiol o gymorth arall sydd ar gael iddynt i ymdopi â'r cyfnod anodd hwn cymerwch olwg ar yr Adnodd Canfod Cymorth Busnes COVID-19.


Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfanwyd 

Gellir dod o hyd i restr o dderbynwyr Cam 1 y Gronfa Cadernid Economaidd, gan gynnwys gwybodaeth am ddadansoddiadau rhanbarthol a sector, drwy fynd i Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfarnwyd Cam 1 | Busnes Cymru

Gellir dod o hyd i restr o dderbynwyr Cam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd, gan gynnwys gwybodaeth am ddadansoddiadau rhanbarthol a sector, drwy fynd i Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfarnwyd Cam 2 | Busnes Cymru

Gellir dod o hyd i restr o dderbynwyr Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd, gan gynnwys gwybodaeth am ddadansoddiadau rhanbarthol a sector, drwy fynd i Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfarnwyd Cam 3 | Busnes Cymru

Gellir dod o hyd i restr o dderbynwyr Gronfa Cam 1 Sy'n Benodol i'r Sector y Gronfa Cadernid Economaidd, gan gynnwys gwybodaeth am ddadansoddiadau rhanbarthol a sector, drwy fynd i Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) – Cymorth Penodol i'r Sector (SSF) Sefydliadau a Ddyfarnwyd Cam 1 | Busnes Cymru

Gellir dod o hyd i restr o dderbynwyr Gronfa Cam 2 Sy'n Benodol i'r Sector y Gronfa Cadernid Economaidd, gan gynnwys gwybodaeth am ddadansoddiadau rhanbarthol a sector, drwy fynd i Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) – Cymorth Penodol i'r Sector (SSF) Sefydliadau a Ddyfarnwyd Cam 2 | Busnes Cymru

 


Banc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt.

 I gael manylion am y cymorth ariannol sydd ar gael gan Fanc Datblygu Cymru ewch i'w gwefan: Banc Datblygu Cymru | Banc Datblygu Cymru