Financial Support and Grants

Cymorth Ariannol a Grantiau

Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) COVID-19

Grant Busnes ERF

Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd wedi'i thargedu at fusnesau a sefydliadau yn y sectorau lletygarwch, hamdden ac atyniadau a'u cadwyni cyflenwi, sydd wedi'u heffeithio’n sylweddol gan ostyngiad o fwy na 50% o drosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.

Bydd ceisiadau am y gronfa hon yn dechrau agor o'r wythnos sy'n dechrau ar 17 Ionawr 2022 a byddant yn parhau ar agor am bythefnos.

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Cymorth i Fusnes Covid-19 Busnes Cymru.

Grant Cyfradd Ardrethi Annomestig

Bydd Awdurdodau Lleol yn darparu cyfradd Ardrethi Annomestig (cronfa grant gysylltiedig i fusnesau sy'n talu ardrethi ym maes manwerthu nad yw'n hanfodol, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth). Ni fydd proses ymgeisio ar gyfer yr elfen hon, fodd bynnag er mwyn derbyn taliadau rhaid i fusnesau gofrestru gyda'u hawdurdod lleol i gadarnhau eu manylion.

Bydd cofrestru'n agor ar 13 Ionawr 2022.

Edrychwch ar dudalen eich Awdurdod Lleol am ddiweddariadau a mwy o fanylion.

Cronfa Ddewisiol

Bydd Awdurdodau Lleol ledled Cymru yn agor ceisiadau ar gyfer y busnesau hynny sydd ddim yn gymwys i gael cymorth Cyfradd Ardrethi Annomestig gyda throsiant is na £85,000 wythnos sy'n dechrau 17 Ionawr 2022 a fydd yn parhau ar agor am bythefnos cyfan.
 

Er mwyn helpu busnesau i ddod o hyd i ystod amrywiol o gymorth arall sydd ar gael iddynt i ymdopi â'r cyfnod anodd hwn cymerwch olwg ar yr Adnodd Canfod Cymorth Busnes COVID-19.


Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfanwyd 

Mae rhestr o dderbynwyr Cronfa Cadernid Economaidd Cam 1 a gwybodaeth ddadansoddiad rhanbarthol i’w gweld yma.

Mae rhestr o dderbynwyr Cronfa Cadernid Economaidd Cam 2 a gwybodaeth ddadansoddiad rhanbarthol i’w gweld yma


Banc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt.

 I gael manylion am y cymorth ariannol sydd ar gael gan Fanc Datblygu Cymru ewch i'w gwefan: https://bancdatblygu.cymru/