Pecyn Cymorth

Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle.

Lawrlwythwch arwyddion i ddangos yn eich busnes
Mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym wedi cytuno ar gyfres o arwyddion hawdd eu hargraffu y gellir eu dangos ar safle busnesau.

Pàs COVID y GIG: pecyn hyrwyddo LLYW.CYMRU - Gallwch arddangos a rhannu'r posteri hyn i hyrwyddo ac esbonio Pàs COVID y GIG.

Mae’r adnoddau ar gael yma:   

Mae pecyn cymorth ar gyfer gweithwyr hanfodol - Profi, Olrhain, Diogelu i'w gweld yma.

Ar fwy o arwyddion ar gyfer cyflogwyr gweithwyr hanfodol cliciwch yma
 

Control Techniques

Addasodd y cwmni hwn o ganolbarth Cymru ei ffordd o weithio i sicrhau amgylchedd gwaith diogel ar gyfer eu tîm ac roeddent yn gallu ail-ddechrau cynhyrchu.