Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

 • Ble mae'ch menter chi a ni yn cwrdd
 • Ardal Fenter Ynys Môn image
 • Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan image
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd image
 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy image
 • Glyn Ebwy image
 • Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau image
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot image
 • Ardal Fenter Eryri image

Ardaloedd Menter

Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd dynodedig ledled Cymru lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Mae pob Ardal yn canolbwyntio ar sectorau penodol, felly bydd o leiaf un yn arbennig o addas i’ch busnes chi. Os ydych chi’n gobeithio dechrau menter newydd neu os yw’ch busnes yn tyfu, byddwch yn gweld eu bod yn cynnig manteision busnes hynod ddeniadol, gan gynnwys:

 • Cymhellion ariannol amrywiol, gan gynnwys rhai o’r lefelau uchaf o gymorth grant yn y DU

 • Gweithlu medrus ac academyddion â ffocws masnachol
 • Costau eiddo a chyflogau cystadleuol
 • Lleoedd pwrpasol
 • Penderfyniadau cynllunio llwybr carlam
 • Cysylltiadau trafnidiaeth gwych a mynediad rhagorol i farchnadoedd
 • Blaenoriaeth i Ardaloedd Menter ar gyfer cysylltiad band eang y genhedlaeth nesaf
 • Byrddau Ardal a arweinir gan y sector preifat sy’n cynghori Llywodraeth Cymru a Gweinidogion yn uniongyrchol

Beth yw ardal fenter?Ardaloedd Menter yng Nghymru

Property Image

Angen adeilad newydd? Gall proses gynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Mewn Ardaloedd Menter gallwn greu’r amgylchedd gorau posibl i’ch busnes dyfu:

Sgiliau

Clystyrau sector

Ymchwil a datblygu a’r byd academaidd

Ansawdd bywyd

Mae ein Hardaloedd Menter yn cynnig rhai o’r lefelau uchaf o gymhellion ariannol a’r pecynnau cymorth gorau yn y DU.

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau 

Mae gan bob Ardal y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh


Fwy o Wybodaeth

test-video.jpg
Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru
Enterprise Zones Brochure Image

Darllenwch a lawrlwythwch gopi diweddara o’n llyfryn yma

case studies image

Cwrdd a rhai preswylydd cwmnïau Ardaloedd Menter


 • Image of UK spaceport
 • Image of Northern Gateway
 • Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
 • Dinas-ranbarth Bae Abertawe image
 • Wylfa Newydd (Diolch i Horizon Nuclear Power)

Rhagor o wybodaeth a’r newyddion diweddaraf