Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

 • Ble mae'ch menter chi a ni yn cwrdd
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd slide 2 image
  Canol Caerdydd
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd slide 3 image
  Canol Caerdydd
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd slide 4 image
  Canol Caerdydd
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd slide 5 image
  Canol Caerdydd
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd slide 6 image
  Canol Caerdydd
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd slide 7 image
  Canol Caerdydd
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd slide 8 image
  Canol Caerdydd
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd slide 9 image
  Canol Caerdydd
 • Central Cardiff Enterprise Zone slide 10 image
  Canol Caerdydd
 • Ardal Fenter Canol Caerdydd slide 11
  Canol Caerdydd

Canol Caerdydd

Mae Ardal Fenter Canol Caerdydd yn ardal fusnes 140 erw (56.7-hectar) sydd wrth galon y brifddinas agosaf i Lundain ond sydd â chostau cyffredinol tipyn is.

 • Y brifddinas agosaf i Lundain gyda chostau rhentu swyddfeydd Gradd A sy’n llai na 50% o gyfraddau cyfartalog Llundain¹ a hyd at 30% yn llai o ran costau cyflog.²
 • Cysylltiad band-eang cyflym, rhad, trwy’r gyfnewidfa ryngrwyd sy’n tyfu gyflymaf yn y DU
 • Canolfannau data lleol, diogel, cost isel gan gynnwys Canolfan Ddata Haen 3 fwyaf Ewrop.
 • Sectorau allweddol: Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol, TGCh, Diwydiannau Creadigol
 • Tair prifysgol; 70,000 o fyfyrwyr; tair ysgol fusnes, tair ysgol y gyfraith; a 30% o’r gweithlu wedi cymhwyso i lefel radd
 • 1.4 miliwn o weithwyr yn byw o fewn hanner awr o gymudo
 • Awdurdod lleol rhagweithiol
 • Seilwaith cyfleustodau cadarn
 • Llywodraeth ddatganoledig, gefnogol

¹ Ffynhonnell: BNP Paribas Real Estate 2014

² Ffynhonnell: Robert Half Salary Guide 2015

Cefndir Ardal Fenter Canol Caerdydd

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

Central Cardiff Location

Gallwn ni’ch helpu chi i symud i Ardal Fenter Canol Caerdydd gyda chymorth ariannol a mwy…

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

Mae gan Ardal Fenter Canol Caerdydd y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh


Fwy o Wybodaeth

test-video.jpg
Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru
SBX-DB-1314-0077.png

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Enterprise Zones Brochure Image

Darllenwch a lawrlwythwch gopi diweddara o’n llyfryn yma

central_cardiff_3d_flythrough300x200.jpg
Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Canol Caerdydd gydag animeiddio 3D
Case Studies Promo Block.png

Dewch i gwrdd â rhai o’r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Canol Caerdydd.

BWM-C03-1516-2848_0.png

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter.


Newyddion


Am fwy o wybodaeth a cymorth

Cysylltu a Ni