Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140 erw) yn y brifddinas agosaf i Lundain gyda chostau rhentu swyddfa Gradd A hynod gystadleuol

Central Cardiff Slide 1

Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140 erw) yn y brifddinas agosaf i Lundain gydag eiddo yn costio tua 50% yn llai

Central Cardiff Slide 2

Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140 erw) yn y brifddinas agosaf i Lundain gydag eiddo yn costio tua 50% yn llai

Central Cardiff Slide 3

Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140 erw) yn y brifddinas agosaf i Lundain gydag eiddo yn costio tua 50% yn llai

Central Cardiff Slide 4

Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140 erw) yn y brifddinas agosaf i Lundain gydag eiddo yn costio tua 50% yn llai

Central Cardiff Slide 5

Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140 erw) yn y brifddinas agosaf i Lundain gydag eiddo yn costio tua 50% yn llai

Central Cardiff Slide 6

Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140 erw) yn y brifddinas agosaf i Lundain gydag eiddo yn costio tua 50% yn llai

Central Cardiff Slide 7

Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140 erw) yn y brifddinas agosaf i Lundain gydag eiddo yn costio tua 50% yn llai

Central Cardiff Slide 8

Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140 erw) yn y brifddinas agosaf i Lundain gydag eiddo yn costio tua 50% yn llai

Central Cardiff Slide 9

Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140 erw) yn y brifddinas agosaf i Lundain gydag eiddo yn costio tua 50% yn llai

Central Cardiff Slide 10

Canol Caerdydd

Mae Ardal Fenter Canol Caerdydd yn ardal fusnes 140 erw (56.7-hectar) sydd wrth galon y brifddinas agosaf i Lundain ond sydd â chostau cyffredinol tipyn is.

  • Y brifddinas sydd agosaf at Lundain gyda chostau rhentu swyddfa Gradd A hynod gystadleuol
  • Cysylltiad band-eang cyflym, rhad, trwy’r gyfnewidfa ryngrwyd sy’n tyfu gyflymaf yn y DU
  • Canolfannau data lleol, diogel, cost isel gan gynnwys Canolfan Ddata Haen 3 fwyaf Ewrop
  • Sectorau allweddol: Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol, TGCh, Diwydiannau Creadigol
  • Tair prifysgol; 70,000 o fyfyrwyr; tair ysgol fusnes, tair ysgol y gyfraith; a 30% o’r gweithlu wedi cymhwyso i lefel radd
  • 1.4 miliwn o weithwyr yn byw o fewn hanner awr o gymudo
  • Awdurdod lleol rhagweithiol
  • Seilwaith cyfleustodau cadarn
  • Llywodraeth ddatganoledig, gefnogol

Cefndir Ardal Fenter Canol Caerdydd

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

Cardiff Central Map
Cymorth a Cymhellion

Gallwn ni’ch helpu chi i symud i Ardal Fenter Canol Caerdydd gyda chymorth ariannol a mwy…

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Canol Caerdydd y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 


Fwy o wybodaeth

Fideo Hyrwyddo

Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru

Astudiaethau Achos

Dewch i gwrdd â rhai o’r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Canol Caerdydd.

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter.


 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni