Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Cartref dau safle cwbl unigryw sydd wedi’u creu’n arbennig ar gyfer busnesau ynni carbon isel, TGCh neu rai’n gysylltiedig ag awyrofod

Snowdonia Slide 1

Cartref dau safle cwbl unigryw sydd wedi’u creu’n arbennig ar gyfer busnesau ynni carbon isel, TGCh neu rai’n gysylltiedig ag awyrofod

Snowdonia Slide 2

Cartref dau safle cwbl unigryw sydd wedi’u creu’n arbennig ar gyfer busnesau ynni carbon isel, TGCh neu rai’n gysylltiedig ag awyrofod

Snowdonia Slide 3

Cartref dau safle cwbl unigryw sydd wedi’u creu’n arbennig ar gyfer busnesau ynni carbon isel, TGCh neu rai’n gysylltiedig ag awyrofod

Snowdonia Slide 4

Cartref dau safle cwbl unigryw sydd wedi’u creu’n arbennig ar gyfer busnesau ynni carbon isel, TGCh neu rai’n gysylltiedig ag awyrofod

Snowdonia Slide 5

Cartref dau safle cwbl unigryw sydd wedi’u creu’n arbennig ar gyfer busnesau ynni carbon isel, TGCh neu rai’n gysylltiedig ag awyrofod

Snowdonia Slide 6

Cartref dau safle cwbl unigryw sydd wedi’u creu’n arbennig ar gyfer busnesau ynni carbon isel, TGCh neu rai’n gysylltiedig ag awyrofod

Snowdonia Slide 7

Cartref dau safle cwbl unigryw sydd wedi’u creu’n arbennig ar gyfer busnesau ynni carbon isel, TGCh neu rai’n gysylltiedig ag awyrofod

Snowdonia Slide 8

Cartref dau safle cwbl unigryw sydd wedi’u creu’n arbennig ar gyfer busnesau ynni carbon isel, TGCh neu rai’n gysylltiedig ag awyrofod

Snowdonia Slide 9

Eryri

Yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri, mae'r Ardal hon yn cynnig dau safle cwbl unigryw wedi'u teilwa ar gyfer busnesau carbon isel, TGCh neu awyrofod.

Trawsfynydd:

  • lleoliad unigryw ar gyfer canolfan ddata gydag ynni naturiol, oeri naturiol a diogelwch naturiol
  • cynnig potensial datblygu’r Adweithydd Modiwlaidd Bach cyntaf o’i fath
  • rhai o'r lefelau uchaf o grantiau yn y DU
  • gyda’i seilwaith grid ynni ei hun sy’n bwysig yn genedlaethol

Canolfan Awyrofod Eryri:

  • Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell (RPAS), ardaloedd Cynnal a Chadw, Atgyweirio ac Archwilio (MRO) a pharc busnes
  • mynediad i 7,100km² o awyrofod ar wahân, heb ei debyg ledled Ewrop
  • seilwaith o’r radd flaenaf
  • cysylltedd band eang cyflym iawn

Cefndir Ardal Fenter Eryri  Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

map of wales
Cymorth a Cymhellion

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Eryri gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Eryri y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Seilwaith

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 


Fwy o wybodaeth

Fideo Hyrwyddo

Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru

Astudiaethau Achos

Dewch i gwrdd ȃ rhai o’r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Eryri.

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter.


 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni