Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Port Talbot Waterfront Slide 4

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Glannau Port Talbot

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu. Mae yma harbwr dwfn a chysylltiadau rheilffordd a ffordd gwych, sy’n golygu ei bod yn un o’r cyrchfannau busnes mwyaf hygyrch ac unigryw yng Nghymru. Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot hefyd yn elwa ar:

  • Ardaloedd sy’n gymwys am gymorth ar gyfer Ardrethi Busnes
  • Cronfa lafur gweithgynhyrchu ffyddlon a medrus sy’n byw o fewn taith gymudo o 30 munud
  • Treftadaeth weithgynhyrchu gref a thechnoleg a sgiliau gweithgynhyrchu blaengar
  • Gwaith ymchwil a datblygu ar sgiliau gweithgynhyrchu uwch o safon fyd-eang gan golegau a phrifysgolion lleol
  • Amrywiaeth o lety fforddiadwy, o adeiladau newydd arloesol sy’n barod i’w defnyddio, i safleoedd datblygu mawr
  • Cymorth gan y Llywodraeth a’r awdurdodau lleol ar gyfer anghenion busnes
  • Cysylltiadau rheilffordd, porthladd a ffordd lleol a chenedlaethol rhagorol
  • Mynediad at gysylltedd o safon menter a dewis o wasanaethau band eang cyflym iawn sy’n tyfu’n gyflym 

Cefndir Ardal Fenter Glannau Port Talbot 

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

map of wales

Fwy o wybodaeth

Fideo Hyrwyddo

Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru

Llyfryn Ardaloedd Menter

Darllenwch a lawrlwythwch gopi diweddara o’n llyfryn yma

Astudiaethau Achos

Dewch i gwrdd ȃ rhai o'r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Port Talbot.

Eiddo

Yn awyddus I dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi

Port Talbot Waterfront 3D Flythrough CY

Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Port Talbot gydag animeiddio 3D

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter


 

Newyddion

Mae wyth ar hugain o brosiectau i elwa o gronfa datblygu eiddo yr UE
Mae wyth ar hugain o brosiectau – gyda chyfanswm o dros £32 miliwn o fuddsoddiad o’r sector preifat…
Rhaglen Beilot Sgiliau Hyblyg
Mae’n bleser gan Lywodraeth Cymru gyhoeddi bod rhaglen sgiliau a hyfforddiant newydd, sydd wedi’i…
Hwb gan Lywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu sgiliau mewn
Bydd cyflogwyr mewn dwy Ardal Fenter yng Nghymru yn cael cefnogaeth cyn bo hir i ddatblygu sgiliau…
Galwad olaf am geisiadau ar gyfer dwy Gronfa Datblygu Eiddo
Atgoffir busnesau a datblygwyr mai 30 Ebrill yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer dwy…

 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni