Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

 • Ble mae'ch menter chi a ni yn cwrdd
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot image 2
  Glannau Port Talbot
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot image 3
  Glannau Port Talbot
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot image 4
  Glannau Port Talbot
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot image 5
  Glannau Port Talbot
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot image 6
  Glannau Port Talbot
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot image 7
  Glannau Port Talbot
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot image 8
  Glannau Port Talbot
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot image 9
  Glannau Port Talbot
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot image 10
  Glannau Port Talbot
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot image 11
  Glannau Port Talbot

Glannau Port Talbot

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu. Mae yma harbwr dwfn a chysylltiadau rheilffordd a ffordd gwych, sy’n golygu ei bod yn un o’r cyrchfannau busnes mwyaf hygyrch ac unigryw yng Nghymru. Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot hefyd yn elwa ar:

 • Ardaloedd sy’n gymwys am gymorth ar gyfer Ardrethi Busnes
 • Cronfa lafur gweithgynhyrchu ffyddlon a medrus sy’n byw o fewn taith gymudo o 30 munud
 • Treftadaeth weithgynhyrchu gref a thechnoleg a sgiliau gweithgynhyrchu blaengar
 • Gwaith ymchwil a datblygu ar sgiliau gweithgynhyrchu uwch o safon fyd-eang gan golegau a phrifysgolion lleol
 • Amrywiaeth o lety fforddiadwy, o adeiladau newydd arloesol sy’n barod i’w defnyddio, i safleoedd datblygu mawr
 • Cymorth gan y Llywodraeth a’r awdurdodau lleol ar gyfer anghenion busnes
 • Cysylltiadau rheilffordd, porthladd a ffordd lleol a chenedlaethol rhagorol
 • Mynediad at gysylltedd o safon menter a dewis o wasanaethau band eang cyflym iawn sy’n tyfu’n gyflym 

Cefndir Ardal Fenter Glannau Port Talbot

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

Port Talbot Enterprise Zone location

Fwy o Wybodaeth

test-video.jpg
Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru
Eiddo yn Glannau Port Talbot

Yn awyddus I dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi

Enterprise Zones Brochure Image

Darllenwch a lawrlwythwch gopi diweddara o’n llyfryn yma

port-talbot-slide-10_0.jpg
Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Port Talbot gydag animeiddio 3D.
port-talbot-case-study-cy.jpg

Dewch i gwrdd ȃ rhai o'r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Port Talbot.

Swansea Bay City Region

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter


Newyddion

Rhaglen Beilot Sgiliau Hyblyg
Mae’n bleser gan Lywodraeth Cymru gyhoeddi bod rhaglen sgiliau a hyfforddiant newydd, sydd wedi’i theilwra i gefnogi...

Am fwy o wybodaeth a cymorth

Cysylltu a Ni