Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Port Talbot Waterfront Slide 4

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu.

Glannau Port Talbot

Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot, yn Ne-orllewin Cymru, yn gartref i weithlu medrus iawn ac amrywiaeth eang o sectorau – gan gynnwys y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu. Mae yma harbwr dwfn a chysylltiadau rheilffordd a ffordd gwych, sy’n golygu ei bod yn un o’r cyrchfannau busnes mwyaf hygyrch ac unigryw yng Nghymru. Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot hefyd yn elwa ar:

  • Ardaloedd sy’n gymwys am gymorth ar gyfer Ardrethi Busnes
  • Cronfa lafur gweithgynhyrchu ffyddlon a medrus sy’n byw o fewn taith gymudo o 30 munud
  • Treftadaeth weithgynhyrchu gref a thechnoleg a sgiliau gweithgynhyrchu blaengar
  • Gwaith ymchwil a datblygu ar sgiliau gweithgynhyrchu uwch o safon fyd-eang gan golegau a phrifysgolion lleol
  • Amrywiaeth o lety fforddiadwy, o adeiladau newydd arloesol sy’n barod i’w defnyddio, i safleoedd datblygu mawr
  • Cymorth gan y Llywodraeth a’r awdurdodau lleol ar gyfer anghenion busnes
  • Cysylltiadau rheilffordd, porthladd a ffordd lleol a chenedlaethol rhagorol
  • Mynediad at gysylltedd o safon menter a dewis o wasanaethau band eang cyflym iawn sy’n tyfu’n gyflym 

Cefndir Ardal Fenter Glannau Port Talbot 

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

map of wales

Fwy o wybodaeth

Fideo Hyrwyddo

Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru

Astudiaethau Achos

Dewch i gwrdd ȃ rhai o'r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Port Talbot.

Eiddo

Yn awyddus I dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter


 

Newyddion

Beth yw LoRaWAN a'r Rhyngrwyd Pethau?
Ymunwch â ni yn nigwyddiad nesaf Ardal Fenter Glannau Port Talbot a gynhelir yng Nghanolfan Arloesi…
Tyfu Busnesau drwy Arloesi – 2 Mai
Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad nesaf Ardal Fenter Glannau Port Talbot, sy'n cael ei gynnal ar…
Buddsoddi dros £1.5 miliwn mewn adeilad allweddol ym Mhort Talbot i gefnogi gwaith i adfywio canol y dref
Bydd mwy na £1.5 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd yn cael ei ddefnyddio i…
Dros 12,000 o swyddi'n cael eu cefnogi mewn Ardaloedd Menter ledled Cymru
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu ffigurau sy'n dangos bod rhaglen Ardaloedd…

 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni