Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

 • Ble mae'ch menter chi a ni yn cwrdd
 • Ardal Fenter Glyn Ebwy image 2
  Glyn Ebwy
 • Ardal Fenter Glyn Ebwy image 3
  Glyn Ebwy
 • Ardal Fenter Glyn Ebwy image 4
  Glyn Ebwy
 • Ardal Fenter Glyn Ebwy image 6
  Glyn Ebwy
 • Ardal Fenter Glyn Ebwy image 7
  Glyn Ebwy
 • Ardal Fenter Glyn Ebwy image 8
  Glyn Ebwy
 • Ardal Fenter Glyn Ebwy image 9
  Glyn Ebwy
 • Ardal Fenter Glyn Ebwy image 10
  Glyn Ebwy

Glyn Ebwy

Mae gan Ardal Fenter Glyn Ebwy dreftadaeth ryngwladol a chynhenid gyfoethog ym maes gweithgynhyrchu, gan gyfrannu at lefelau cynhyrchiant Cymru sydd yn uwch na chyfartaledd y DU.

 • Rhai o'r lefelau uchaf o gymorth ariannol yn y DU

 • 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda gofod ehangu 100%
 • Amrywiaeth o safleoedd gwag, o gyfleusterau dros dro i eiddo wedi’i addasu ac adeiladau hapfasnachol newydd
 • Lwfansau Cyfalaf Uwch ar gyfer cymorth buddsoddi cyfalaf
 • Llwybr carlam ar gyfer penderfyniadau cynllunio – o fewn wyth wythnos fel arfer
 • Hanes cadarn ym maes gweithgynhyrchu a sgiliau ar gael
 • Ymchwil gweithgynhyrchu gyda’r gorau yn y byd mewn prifysgolion lleol
 • Pum safle allweddol

Cefndir Ardal Fenter Glyn Ebwy

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

Ebbw Vale Location

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Glyn Ebwy gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Mae gan Ardal Fenter Glyn Ebwy y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh


Fwy o Wybodaeth

test-video.jpg
Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru
_34B1976.png

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Enterprise Zones Brochure Image

Darllenwch a lawrlwythwch gopi diweddara o’n llyfryn yma

ebbw_vale_3d_flythrough300x200.jpg
Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Glyn Ebwy gydag animeiddio 3D
Case Studies Promo Block.png

Dewch i gwrdd ȃ rhai o'r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Glyn Ebwy 

ebbw-vale-promo-key-projects-cy.jpg

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter.


Newyddion


Am fwy o wybodaeth a cymorth

Cysylltu a Ni