Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 1

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 2

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 3

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 4

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 5

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 6

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 7

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 8

Glyn Ebwy

Mae gan Ardal Fenter Glyn Ebwy dreftadaeth ryngwladol a chynhenid gyfoethog ym maes gweithgynhyrchu, gan gyfrannu at lefelau cynhyrchiant Cymru sydd yn uwch na chyfartaledd y DU.

  • Rhai o'r lefelau uchaf o gymorth ariannol yn y DU

  • 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda gofod ehangu 100%
  • Amrywiaeth o safleoedd gwag, o gyfleusterau dros dro i eiddo wedi’i addasu ac adeiladau hapfasnachol newydd
  • Lwfansau Cyfalaf Uwch ar gyfer cymorth buddsoddi cyfalaf
  • Llwybr carlam ar gyfer penderfyniadau cynllunio – o fewn wyth wythnos fel arfer
  • Hanes cadarn ym maes gweithgynhyrchu a sgiliau ar gael
  • Ymchwil gweithgynhyrchu gyda’r gorau yn y byd mewn prifysgolion lleol
  • Pum safle allweddol

Cefndir Ardal Fenter Glyn Ebwy

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

ebbw vale location
Cymorth a Cymhellion

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Glyn Ebwy gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Glyn Ebwy y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 


Fwy o wybodaeth

Fideo Hyrwyddo

Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru

Astudiaethau Achos

Dewch i gwrdd ȃ rhai o'r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Glyn Ebwy 

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter.


 

Newyddion

Llywodraeth Cymru a Thales i gydweithio ar ganolfan seibr gwerth £10m ym Mlaenau Gwent
Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda chwmni technoleg byd-eang, Thales, i sefydlu canolfan seibr…
Grŵp Newydd i roi cyngor ar y Cymoedd Technoleg
Bydd grŵp fydd yn rhoi cyngor ar sut y gall £100 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru gael ei…

 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni