Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 1

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 2

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 3

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 4

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 5

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 6

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 7

Sgiliau gweithgynhyrchu cryf, 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda 100% o le i ehangu, gwasanaeth cynllunio llwybr carlam, a chysylltiadau rhagorol â Chanolbarth Lloegr

Ebbw Vale Slide 8

Glyn Ebwy

Mae gan Ardal Fenter Glyn Ebwy dreftadaeth ryngwladol a chynhenid gyfoethog ym maes gweithgynhyrchu, gan gyfrannu at lefelau cynhyrchiant Cymru sydd yn uwch na chyfartaledd y DU.

  • Rhai o'r lefelau uchaf o gymorth ariannol yn y DU

  • 40 hectar (98 erw) o dir datblygu gyda gofod ehangu 100%
  • Amrywiaeth o safleoedd gwag, o gyfleusterau dros dro i eiddo wedi’i addasu ac adeiladau hapfasnachol newydd
  • Lwfansau Cyfalaf Uwch ar gyfer cymorth buddsoddi cyfalaf
  • Llwybr carlam ar gyfer penderfyniadau cynllunio – o fewn wyth wythnos fel arfer
  • Hanes cadarn ym maes gweithgynhyrchu a sgiliau ar gael
  • Ymchwil gweithgynhyrchu gyda’r gorau yn y byd mewn prifysgolion lleol
  • Pum safle allweddol

Cefndir Ardal Fenter Glyn Ebwy

Ardaloedd a safleoedd yn yr Ardal

ebbw vale location
Cymorth a Cymhellion

Gallwn eich helpu i symud i Ardal Fenter Glyn Ebwy gyda chymorth ariannol a mwy....

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Glyn Ebwy y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 


Fwy o wybodaeth

Fideo Hyrwyddo

Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru

Astudiaethau Achos

Dewch i gwrdd ȃ rhai o'r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Glyn Ebwy 

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi.

Taith awyr 3D

Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Glyn Ebwy gydag animeiddio 3D

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter.


 

Newyddion

Grŵp Newydd i roi cyngor ar y Cymoedd Technoleg
Bydd grŵp fydd yn rhoi cyngor ar sut y gall £100 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru gael ei…
Dros 12,000 o swyddi'n cael eu cefnogi mewn Ardaloedd Menter ledled Cymru
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu ffigurau sy'n dangos bod rhaglen Ardaloedd…

 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni