Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

 • Ble mae'ch menter chi a ni yn cwrdd
 • Ardal Fenter Ynys Môn slide 2 image
  Ynys Môn
 • Ardal Fenter Ynys Môn slide 3 image
  Ynys Môn
 • Ardal Fenter Ynys Môn slide 4 image
  Ynys Môn
 • Ardal Fenter Ynys Môn slide 5 image
  Ynys Môn
 • Ardal Fenter Ynys Môn slide 6 image
  Ynys Môn
 • Ardal Fenter Ynys Môn slide 7 image
  Ynys Môn
 • Ardal Fenter Ynys Môn slide 8 image
  Ynys Môn
 • Ardal Fenter Ynys Môn slide 9 image
  Ynys Môn
 • Ardal Fenter Ynys Môn slide 10 image
  Ynys Môn
 • Ardal Fenter Ynys Môn slide 11 image
  Ynys Môn

Ynys Mon

Mae statws Ardal Fenter Ynys Môn ynghyd â’i Rhaglen Ynys Ynni yn sbarduno twf yr ynys fel canolfan ragoriaeth o fri rhyngwladol ym maes cynhyrchu ynni carbon isel:

 • Cynhyrchu ynni carbon isel o safon byd
 • Deg safle allweddol
 • Gweithlu medrus
 • Cyfleoedd sylweddol yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer prosiectau tymor hir mawr
 • Rhai o’r lefelau  uchaf o gyllid grant yn y DU (statws Haen 1)
 • Lle gwych i fyw

Amdano Ardal Fenter Ynys Môn

Ardaloedd a Safloedd yn yr Ardal

Anglesey Supporting Image

Gallwn ni’ch helpu chi i symud i Ardal Fenter Ynys Môn gyda’r lefel uchaf o gymorth ariannol yn y DU – a mwy…

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Mae gan Ardal Fenter Ynys Môn y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh


Fwy o Wybodaeth

test-video.jpg
Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru
NBX-DB-1314-0340.png

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi

Enterprise Zones Brochure Image

Darllenwch a lawrlwythwch gopi diweddara o’n llyfryn yma

anglesey_3d_flythrough_300x200.jpg
Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Ynys Môn gydag animeiddio 3D
anglesey-promo-case-study.jpg

Dewch I gwrdd ȃ rhai o'r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Ynys Môn

Wylfa Nuclear Power Station

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter


Newyddion


Am fwy o wybodaeth a cymorth

Cysylltu a Ni