Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 1

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 2

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 3

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 4

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 5

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 6

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 7

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 8

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 9

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 10

Ynys Môn

Mae statws Ardal Fenter Ynys Môn ynghyd â’i Rhaglen Ynys Ynni yn sbarduno twf yr ynys fel canolfan ragoriaeth o fri rhyngwladol ym maes cynhyrchu ynni carbon isel:

  • Cynhyrchu ynni carbon isel o safon byd
  • Deg safle allweddol
  • Gweithlu medrus
  • Cyfleoedd sylweddol yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer prosiectau tymor hir mawr
  • Rhai o’r lefelau  uchaf o gyllid grant yn y DU (statws Haen 1)
  • Lle gwych i fyw

Amdano Ardal Fenter Ynys Môn

Ardaloedd a Safloedd yn yr Ardal

map
Cymorth a Chymhellion

Gallwn ni’ch helpu chi i symud i Ardal Fenter Ynys Môn gyda’r lefel uchaf o gymorth ariannol yn y DU – a mwy…

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Ynys Môn y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 


Further Information

Fideo Hyrwyddo

Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru

Llyfryn Ardaloedd Menter

Darllenwch a lawrlwythwch gopi diweddara o’n llyfryn yma

Astudiaethau Achos

Dewch I gwrdd ȃ rhai o'r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Ynys Môn

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi

Taith awyr 3D

Cymerwch daith awyr dros Ardal Fenter Ynys Môn gydag animeiddio 3D

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter


 

Newyddion

Cwmnïau ar Ynys Môn yn cael eu hannog i fanteisio ar fand eang cyflym iawn gyda chyllid cyfalaf o hyd at 100% ar gael
Mae Band Eang Cyflym Iawn wedi cyrraedd dros 30,000 o safleoedd ar Ynys Môn, a gall busnesau ar…
Adeiladau modern o'r radd flaenaf ar gael ar Ynys Môn ar gyfer gwaith arloesol a gwaith ymchwil a datblygu
Yn unol â'r amserlen, bydd M-SParc, Parc Gwyddoniaeth penodedig cyntaf Cymru, yn agor ei ddrysau yn…
Golau gwyrdd ar gyfer llwybr coch cynllun buddsoddi mawr yng Nglannau Dyfrdwy
Cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates mai'r llwybr coch yw'r opsiwn y mae'n ei ffafrio ar…
£4m o hwb i ddatblygu ynni'r môr a'r llanw yn y Gogledd
Mae Ysgrifennydd yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates, wedi cyhoeddi heddiw bod yr UE a Llywodraeth…

 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni