Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd ledled Cymru yn ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 1

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 2

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 3

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 4

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 5

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 6

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 7

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 8

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 9

Lle mae prosiectau mawr yn sbarduno twf dulliau cynhyrchu pŵer carbon isel o’r radd flaenaf.

Anglesey Slide 10

Ynys Môn

Mae statws Ardal Fenter Ynys Môn ynghyd â’i Rhaglen Ynys Ynni yn sbarduno twf yr ynys fel canolfan ragoriaeth o fri rhyngwladol ym maes cynhyrchu ynni carbon isel:

  • Cynhyrchu ynni carbon isel o safon byd
  • Deg safle allweddol
  • Gweithlu medrus
  • Cyfleoedd sylweddol yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer prosiectau tymor hir mawr
  • Rhai o’r lefelau  uchaf o gyllid grant yn y DU (statws Haen 1)
  • Lle gwych i fyw

Amdano Ardal Fenter Ynys Môn

Ardaloedd a Safloedd yn yr Ardal

map
Cymorth a Chymhellion

Gallwn ni’ch helpu chi i symud i Ardal Fenter Ynys Môn gyda’r lefel uchaf o gymorth ariannol yn y DU – a mwy…

Cymhellion ariannol

Cymorth gan Lywodraeth sydd o blaid busnesau

 

Seilwaith parod i fusnes

Mae gan Ardal Fenter Ynys Môn y cysylltiadau byd go iawn a rhithwir i roi’ch busnes ar ben ffordd

Cysylltiadau trafnidiaeth

Band eang, diogelwch data a TGCh

 


Further Information

Fideo Hyrwyddo

Cymerwch olwg ar yr wyth Ardal Fenter yng Nghymru

Astudiaethau Achos

Dewch I gwrdd ȃ rhai o'r cwmniau sydd eisoes wedi penderfynu lleoli yn Ardal Fenter Ynys Môn

Eiddo

Yn awyddus i dyfu? Dysgwch fwy am sut gall ein lleoliadau gwych a phrosesau cynllunio haws arbed arian ac amser i chi

Prosiectau

Edrychwch ar rai o’r prif prosiectau sydd ar waith yn ein hardaloedd menter


 

Newyddion

Mae rhan derfynol Ffordd Gyswllt Llangefni wedi cael ei chwblhau
Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog y Gogledd, Ken Skates, wedi agor rhan derfynol…
Dros 12,000 o swyddi'n cael eu cefnogi mewn Ardaloedd Menter ledled Cymru
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu ffigurau sy'n dangos bod rhaglen Ardaloedd…
Y Prif Weinidog i gyhoeddi cymorth ar gyfer Marina Caergybi
Heddiw [dydd Iau, 10 Mai], bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymweld â Marina Caergybi i gyhoeddi…
Hwb ariannol gwerth £4.7 miliwn ar gyfer Caergybi
Mae dau brosiect adeilad yng Nghaergybi wedi elwa ar hwb ariannol gwerth £4.7 miliwn gan Lywodraeth…

 

Am fwy o wybodaeth a cymorth Cysylltu â Ni