Cyn safle Alwminiwm Môn

Safle strategol, 91 hectar (224 erw) lle mae gwaith eisoes wedi dechrau ar ecobarc gwerth £1 biliwn gyda gorsaf bŵer biomas 300 MW wrth wraidd y cyfan. Ar hen safle smeltio Alwminiwm Môn.

Stad Ddiwydiannol Bryn Cefni

Stad ddiwydiannol hirsefydlog 63 hectar (155 erw) gyda chymysgedd o swyddfeydd a diwydiannau ysgafn, yn agos i’r A55 gyda chyfleoedd cynllunio ac adeiladu ar gyfer cadwyn gyflenwi ynni carbon isel. Mae awgrymiadau ar gyfer datblygiadau newydd posib yn cynnwys tai a swyddi.

Tir yr Hufenfa (i'r gogledd o Fferm Lledwigan)

Gyda chysylltiad hawdd â’r A55, mae’r safle 25 hectar (61 erw) hwn yn cynnig potensial ar gyfer swyddfeydd a diwydiant gyda’i ddefnydd dynonedig ar gyfer cyflogaeth (defnydd amaethyddol ar hyn o bryd).

Stad Ddiwydiannol Gaerwen

Safle 56 hectar (138 erw) yn agos i’r A55 sy’n cynnwys diwydiannau a swyddfeydd sydd yno eisoes gyda lle i fusnesau a gweithgynhyrchu ynni carbon isel. Mae’r safle, sydd â thai drws nesaf iddi, yn cynnwys ardal ddiwydiannol gyfredol i’r gorllewin, safle canolog Welsh Farm Foods a safle tir glas â photensial ehangu tua’r dwyrain.

Yr Ardal Forol

Mae Ystad y Goron, yn sgil ymgynghori â rhanddeiliaid statudol ac eraill, wedi nodi’r Ardal Forol fel lleoliad addas i osod dyfeisiau ynni morol yn y tymor byr a’r tymor canolig. Mae hyn yn seiliedig ar adnoddau da’r Ardal o ran cerrynt llanw a’r patrwm tonnau isel.

Parc Gwyddoniaeth Menai

M-SParc’s vision is to drive knowledge based science linked to research expertise. This will be achieved by stimulating an entrepreneurial culture linking innovation in key sectors such as low carbon energy the environment and ICT.    The wish is to develop an area of innovation in North West Wales with the science park being a catalyst for innovative ideas in the region.  The science park also sees itself as making a contribution to growing the region’s economy and the provision of a skilled workforce.

Parc Cybi

Prif safle busnes yr ynys gyda chysylltiad uniongyrchol â gwibffordd yr A55 ar hyd y Gogledd, seilwaith llawn ac uwchgynllun datblygu. Safle 53 hectar (130 erw) gyda chysylltiadau cyflym â Bangor, Caer a rhwydwaith traffyrdd ehangach y DU, ac yn agos i borthladd Caergybi a Wylfa Newydd.

Stad Ddiwydiannol Pen-rhos

Safle 5.35 hectar (13 erw) ar y stad sefydledig hon yn agos i gyffordd 2 yr A55, yn ogystal â phrosiectau ynni allweddol a Phorthladd Caergybi. Mae’n llawn posibiliadau datblygu gyda’r holl seilwaith angenrheidiol ar waith ac yn cynnig lleoliad da i gwmnïau’r gadwyn gyflenwi. Cysylltiadau cyflym â Bangor, Caer a rhwydwaith traffyrdd ehangach y DU.

Porthladd Caergybi

Cyfleusterau porthladd dŵr dwfn, adeiladu sydd yno’n barod a lleiniau datblygu ar safle 98 hectar (242 erw). Mae’r harbwr mewnol, Ynys Halen a’r harbwr allanol yn cynnig cyfleoedd busnes morol, hamdden, trafnidiaeth, ynni, mordeithiau a chyfleoedd busnes eraill yn y prif borth i Iwerddon. Dyma’r prif borth i Iwerddon ar gyfer llongau nwyddau a theithwyr, ac fe’i defnyddir gan y farchnad llongau pleser. Cysylltiadau ffordd a rheilffordd da.

Rhosgoch

Safle tir llwyd 82-hectar (202 erw) mewn lleoliad gwledig, tua chwe milltir o Wylfa Newydd, sy’n cynnig potensial i gwmnïau’r gadwyn gyflenwi a datblygiadau ategol. Gyda’r safle 3.2km (1 filltir) i’r de-orllewin o Amlwch, mae ffyrdd mynediad i’r safle yn addas da ar gyfer defnydd diwydiannol, tra bod cyfle i ailwampio’r safle ar gyfer unrhyw ailddatblygiad yn y dyfodol i wella mynediad i’r tir.

icon
Coleg Menai

Grŵp Llandrillo Menai has outline plans for a major development and investment for Coleg Menai’s Llangefni Campus. The intention is to extend the existing Campus to develop a specialist Technology and Energy Centre serving Ynys Môn and Gwynedd, and also to create Business Incubator Units to support the wider economy.  Coleg Menai already houses an Energy Centre, a Construction Centre and a Heavy Plant Training Centre at Llangefni, and this development will also include a new Engineering Centre for the College.

Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa

Wylfa Newydd is the name of the Horizon Nuclear Power project to develop a new nuclear power station adjacent to the former Magnox Wylfa Power Station on Anglesey.  Their projects on Anglesey will create up to 1,000 permanent jobs with a construction workforce of around 4,000 workers for the majority of the time, potentially reaching 8,500 workers during peak periods during the main construction phase in the early 2020s. This investment aims to boost the country’s low carbon power supplies and help develop local skills and new prospects for Welsh suppliers.