Beth yw Ardal Fenter?

What is an Enterprise Zone? Banner

Mannau lle mae’n menter ni yn cwrdd â’ch menter chi yw Ardaloedd Menter.

Mewn geiriau eraill, maent yn ardaloedd lle rydym yn creu’r amodau gorau posibl i’ch busnes ffynnu.

Felly, pan fyddwch chi’n dewis symud i un o’r wyth Ardal Fenter yng Nghymru, gallwch ddibynnu ar gefnogaeth llywodraeth sydd o blaid busnes, y sgiliau sydd eu hangen arnoch i dyfu, seilwaith rhithwir a byd go iawn o’r radd flaenaf, dewis eang o gyfleoedd eiddo a datblygu, gorbenion cystadleuol iawn a rhai o’r lefelau uchaf o gymhellion ariannol yn y DU.

Hyd yma, mae 967 o fusnesau sydd wedi’u lleoli yn yr ardaloedd wedi derbyn cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru, gan ddenu mwy na £360 miliwn o fuddsoddiad gan y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae hyn wedi helpu i greu neu ddiogelu 12,257 o swyddi ledled yr Ardaloedd ers eu sefydlu yn 2012.

Ardaloedd Menter yn Cymru

Rhesymau i symud