Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 0300

Coleg Menai yn cael £6.75 miliwn gan Llywodraeth Cymru ar gyfer canolfan beirianneg newydd sbon

Heddiw cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £6.75 miliwn mewn canolfan beirianneg newydd sbon ar gyfer myfyrwyr addysg bellach ar Gampws Coleg Menai, Llangefni. Mae hyn yn rhan o’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21fed Ganrif.  Mae’r buddsoddiad cyfan yn y ganolfan werth £13.5 miliwn.

Bydd y ganolfan yn caniatáu i’r coleg gynnig nifer o leoedd ychwanegol i fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol.

Bydd y ganolfan newydd ar yr un campws â’r Ganolfan Ragoriaeth Ewropeaidd ar gyfer Sgiliau Niwclear a sefydlwyd gan Horizon Nuclear Power/Lockheed-Martina, a gostiodd £50m. Bydd hyn yn help i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau peirianneg i gefnogi prosiect Wylfa Newydd.

Dywedodd Kirsty Williams, “Bydd y prosiect hwn o fudd i’r myfyrwyr hynny sydd am gryfhau eu sgiliau peirianneg yn sicr, ond bydd hefyd yn llesol i’r economi leol gan y bydd peirianwyr hynod grefftus yn gallu byw a gweithio mewn ardal sy’n gartref i ddatblygiad Wylfa Newydd, a fydd yn cael buddsoddiad sylweddol.

“Bydd y ganolfan hefyd yn gyfle i fyfyrwyr hŷn a dysgwyr eraill i ddatblygu ac ehangu eu sgiliau, gan wella’u cyfleoedd i gael gwaith yn gyffredinol.”

Share this page


Argraffwch y dudalen