Rhyddhad Ardrethi Busnes

Rhyddhad Ardrethi Busnes

 

Rhyddhad Ardrethi i Adeiladau dros £500,000

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu gwneud un addasiad i’r Ardrethi Annomestig (NDR) ar gyfer y sector lletygarwch, manwerthu a hamdden a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf: i beidio ag ehangu’r rhyddhad 100% i’r gyfran fach o adeiladau sydd â gwerth ardrethol o £500,000 ac uwch.

Bydd hyn yn effeithio ar lai na 200 o adeiladau ledled Cymru, ond bydd yn rhyddhau tua £117 miliwn i sbarduno’r gronfa argyfwng economaidd. Byddwn yn ysgrifennu at yr holl fusnesau sy’n cael eu heffeithio gan nodi’n glir y byddant yn gymwys i wneud cais am gyllid dewisol i wneud iawn am rai o gostau NDR os oes ganddynt achos cryf dros hyn.

Mae rhagor o wybodaeth am Adrethi Annomestig a’r cymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ar gael drwy’r ddolen hon:https://businesswales.gov.wales/cy/rhyddhad-ardrethi-busnes-yng-Nghymru