Rhyddhad Ardrethi Busnes

Rhyddhad Ardrethi Busnes

 

Rhyddhad Ardrethi

Mae Llywodeath Cymru yn bwriadu estyn y cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch ar gyfer eiddo sydd â gwerth ardrethol o hyd at £500,000 yng Nghymru am gyfnod o 12 mis. Bydd busnesau yn y sector hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o fwy na £500,000 hefyd yn cael rhyddhad ardrethi o 100% ar gyfer 2021-22.

Mae rhagor o wybodaeth am Adrethi Annomestig a’r cymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ar gael drwy’r ddolen hon:https://businesswales.gov.wales/cy/rhyddhad-ardrethi-busnes-yng-Nghymru

Rhyddhad Ardrethi Annomestig i Fusnesau yn 2022-23

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu pecyn ychwanegol, sy’n werth £116 miliwn, o ryddhad ardrethi annomestig i fusnesau yn y sectorau y mae pandemig Covid-19 yn effeithio’n fwyaf uniongyrchol arnynt.
Bydd talwyr ardrethi yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru yn cael rhyddhad ardrethi annomestig o 50% drwy gydol 2022-23.

Am ragor o wybodaeth ewch i Llyw.Cymru