Diogelu Cymru yn y Gweithle

Cadw'ch gweithlu'n ddiogel

Os ydych chi'n ystyried beth sydd angen i chi ei wneud i gadw'ch gweithlu'n ddiogel yn y gwaith, mae’r tudalennau canlynol gyda chanllawiau manwl, enghreifftiau ac adnoddau i'ch helpu.

Gan gynnwys y canllawiau cyfreithiol cyhoeddedig ar gyfer rhedeg eich busnes yng Nghymru.

Mae’r cyngor ymarferol yn y canllawiau hyn yn parhau’n ddefnyddiol ond mae’n rhaid i chi hefyd ystyried y rheoliadau (fel y’u diwygiwyd).

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 2, mae’r rheoliadau’n ailgyflwyno mesurau diogelu mewn busnesau lletygarwch, gan gynnwys lleoliadau trwyddedig, ac mewn sinemâu a theatrau. 

 

Canllawiau Cyfreithiol
Canllawiau Cyfreithiol

Mae canllawiau cyfreithiol cyfredol a chymeradwy wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru

Canllawiau'r Gweithle
Canllawiau'r Gweithle

Ystod gynhwysfawr o ganllawiau ar gyfer busnesau sy’n gweithredu mewn gwahanol sectorau

Pecyn Cymorth
Pecyn Cymorth


Adnoddau ymarferol a fydd yn helpu cyflogwyr i gadw eu gweithluoedd yn ddiogel

Make it Smart - Innovation - Card - CY
Cymorth Arloesi

Cymorth i wneud eich busnes yn fwy cynhyrchiol, effeithiol a diogel.