Gronfa Ddycnwch Ddiwylliannol

Cymorth i amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a gweithwyr proffesiynol sydd wedi’u heffeithio gan coronafeirws

Mae'r Gronfa Ddycnwch Ddiwylliannol yn rhoi cymorth gyda phwysau byrdymor brys i helpu:

  • amgueddfeydd
  • casgliadau
  • gwasanaethau cadwraeth hunangyflogedig, er enghraifft cadwraethwyr a churaduron
  • archifau
  • llyfrgelloedd

I wneud cais e-bostiwch CultureAndSport.Covid19@gov.wales gydag amlinelliad o'ch gofynion (dim mwy na 200 o eiriau).


Chwaraeon Cymru

Cronfa Cymorth Brys Chwaraeon

Cefnogi'r sefydliadau chwaraeon lleiaf a mwyaf agored i niwed gyda llif arian a materion hanfodol eraill. Gweinyddir y rhaglen grant hon gan Chwaraeon Cymru.  

Am ragor o wybodaeth:
Cysylltwch â: emergencyrelief@sport.wales
Gwefan: https://www.chwaraeon.cymru/
Cyfryngau Cymdeithasol: @sportwales


Cronfa Cydnerthedd Chwaraeon

Caiff hwn ei ddefnyddio i gefnogi clybiau chwaraeon a rhwydweithiau partner sydd mor hanfodol i sicrhau y gall y genedl barhau'n weithgar a mwynhau'r holl fanteision o ran iechyd a lles a ddaw yn sgil chwaraeon, caiff y gronfa ei harwain gan Chwaraeon Cymru. 

Am ragor o wybodaeth ar sut i wneud cais, bydd Chwaraeon Cymru yn amlinellu yn ystod yr wythnosau nesaf pan fydd y gronfa'n mynd yn fyw:

Gwefan: https://www.chwaraeon.cymru/
Cyfryngau Cymdeithasol: @sportwales