Chwaraeon Cymru

Cronfa Cymorth Brys Chwaraeon

Cefnogi'r sefydliadau chwaraeon lleiaf a mwyaf agored i niwed gyda llif arian a materion hanfodol eraill. Gweinyddir y rhaglen grant hon gan Chwaraeon Cymru.  

Am ragor o wybodaeth:
Cysylltwch â: emergencyrelief@sport.wales
Gwefan: https://www.chwaraeon.cymru/
Cyfryngau Cymdeithasol: @sportwales


Cronfa Cydnerthedd Chwaraeon

Caiff hwn ei ddefnyddio i gefnogi clybiau chwaraeon a rhwydweithiau partner sydd mor hanfodol i sicrhau y gall y genedl barhau'n weithgar a mwynhau'r holl fanteision o ran iechyd a lles a ddaw yn sgil chwaraeon, caiff y gronfa ei harwain gan Chwaraeon Cymru. 

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan https://www.chwaraeon.cymru/
Cyfryngau Cymdeithasol: @sportwales