Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Mae y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau bellach wedi cau.

Grantiau sy’n Gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 12 Mawrth 2021, mae dau grant newydd sy’n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig yn cael eu cyflwyno:

 • Bydd y cymorth ychwanegol yn helpu busnesau yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu heb fod yn hanfodol sy’n talu ardrethi annomestig a bydd yn gweithredu fel taliad ychwanegol i’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau.
 • Bydd busnesau cymwys sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai yn derbyn taliad grant ychwanegol o £4,000.
 • Bydd busnesau â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £500,000 yn derbyn £5,000.
 • Pwrpas y pecyn grantiau Ardrethi Annomestig (sydd werth a £150m) yw helpu busnesau yn sgil yr adolygiad i fesuriadau cyfyngol ym mis Mawrth. Mae’r pecyn yn ychwanegol i’r grantiau a gyhoeddwyd yn mis Ionawr a ddosbarthwyd yn ystod mis Chwefror gyda’r bwriad penodol o gwrdd â chostau hyd at 31 Mawrth ac yn gysylltiedig â’r penderfyniad i ymestyn cyfyngiadau tu hwnt i’r Pasg.       

 • Dyluniwyd y pecyn grantiau Ardrethi Annomestig mis Mawrth i gynorthwyo busnesau hyd at yr etholiad ar 6ed Fai er mwyn sicrhau nad oedd Gweinidogion yn cyhoeddi grantiau pellach yn ystod y cyfnod etholiadol.

 • Unwaith eto, awdurdodau lleol fydd yn gweinyddu ac yn dosbarthu’r taliadau hyn. 
 • Nid oes angen i fusnesau sy’n talu ardrethi annomestig ac sydd eisoes wedi derbyn taliad drwy eu Hawdurdod Lleol ers y cyfnod atal byr ym mis Hydref weithredu a byddant yn dechrau derbyn taliad drwy’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yn syth i’w cyfrif banc yn ystod mis Mawrth 2021. 
 • Fodd bynnag, i fusnesau sydd heb gofrestru gyda’u hawdurdod lleol, bydd y broses gofrestru’n agor o ddydd Llun 15 Mawrth 2021 a bydd y cyfnod gwneud cais yn cau am 5pm ar 31 Mawrth 2021.
 • Parhewch i edrych ar wefan eich Awdurdodau Lleol i gael mynediad i'r broses gofrestru a chymhwyso.
 • Er mwyn cefnogi busnesau yn y flwyddyn ariannol nesaf, rydym wedi ymestyn y gwyliau ardrethi i fusnesau cymwys am 12 mis arall, ac wedi clustnodi £200m arall ar gyfer cymorth busnes yn y dyfodol. Nid ydym yn disgwyl cyhoeddi manylion llawn pecyn cymorth y flwyddyn nesaf tan ar ôl yr etholiad. 
 • Rydym yn parhau i adolygu’r sefyllfa’n rheolaidd, ac wrthi’n ymgysylltu â sectorau sy’n cael eu heffeithio.
   

Grant Dewisiol Lleol

Mae'r Gronfa Ddewisiol yn parhau i fod ar agor i ymgeiswyr newydd yn yr Awdurdodau Lleol hynny sydd eto i glustnodi'r arian tan 30 Mawrth 2021 ac rydym yn parhau i ystyried yr achos dros gyllid pellach o fis Ebrill ymlaen. Parhewch i edrych ar wefan Busnes Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf.