Cymorth a chyllid i fusnesau

Mae cymorth a chyllid ar gael i ddarparu cymorth i fusnesau o Gymru a sefydliadau ymchwil i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygwyd drwy waith ymchwil, prosesau datblygu ac arloesi.

Os ydych chi’n ystyried rhoi syniadau newydd ar waith, creu cynnyrch newydd, deinamig neu wella’ch gwasanaethau presennol, gallech fod yn gymwys am gymorth oddi wrth Arloesedd SMART.


 

 

 

Caiff y gefnogaeth ei chynnig gan dîm o Arbenigwyr, Rheolwyr Datblygu Ymchwil, Arbenigwyr Gweithgynhyrchu a Dylunio, Rheolwyr Masnacheiddio ac Arbenigwyr Eiddo Deallusol, sydd oll yn brofiadol iawn. Mae gan bob un ohonynt brofiad helaeth o gefnogi busnesau a sefydliadau ymchwil â chynnal gweithgareddau ymchwil, datblygu ac arloesi.

Am wybodaeth ynglŷn â’r cynnig SMART, cliciwch yma 

Cliciwch yma er mwyn dod o hyd i arbenigwr yn eich ardal. Siardwch a rhywun.

 

SMARTInnovation
ArloeseddSMART

ArloeseddSMART – datblygu economi Cymru drwy gynyddu gallu busnesau Cymru i arloesi drwy Ymchwil, Datblygu ac Arloesi cynaliadwy

SMARTCymru
SMARTCymru

Mae SMARTCymru yn cynnig cymorth ariannol i fusnesau Cymru ar gyfer datblygu, gweithredu a masnacheiddio cynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd.

Partneriaethau SMART
Partneriaethau SMART

Mae Partneriaethau SMART yn cynnig help ariannol i brosiectau cydweithredol ac arloesol sydd angen help arbenigwyr arnyn nhw i dyfu, i fod yn fwy cynhyrchiol ac yn fwy cystadleuol.

SMARTExpertise
SMARTExpertise

Mae SMARTExpertise yn cynnig cymorth ariannol i brosiectau cydweithredu arloesol sy’n galw am arbenigedd eang i brofi syniad neu ddatrys problem o fewn diwydiant. 

Cymorth Dichonoldeb Arloesi Agored Galw am geisiadau
Cymorth Dichonoldeb Arloesi Agored Galw am geisiadau

Mae dichonoldeb arloesi agored SMARTCymru'n cynnig cymorth ariannol i alluogi busnesau i...

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (RTG)
Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (RTG)

Mae'r cynllun Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu busnesau i arloesi a thyfu. Mae'n gwneud hyn drwy eu cysylltu â phrifysgol ac unigolyn graddedig i weithio ar brosiect penodol.