Cymorth a chyllid i fusnesau

Mae cymorth a chyllid ar gael i ddarparu cymorth i fusnesau o Gymru a sefydliadau ymchwil i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygwyd drwy waith ymchwil, prosesau datblygu ac arloesi.

Os ydych yn ystyried rhoi syniadau newydd ar waith, creu cynhyrchion newydd a deinamig neu wella’r gwasanaethau rydych yn eu cynnig eisoes, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth drwy ein rhaglen arloesi.


Siaradwch â rhywun ̶ chwiliwch am berson lleol sy’n arbenigo ar arloesi

TCaiff y cymorth ei ddarparu gan dîm o Arbenigwyr Arloesi profiadol iawn, Rheolwyr Datblygu Ymchwil, Arbenigwyr Gweithgynhyrchu a Dylunio, Rheolwyr  Masnacheiddio ac Arbenigwyr Eiddo Deallusol. Mae gan bob un ohonynt brofiad helaeth o gefnogi busnesau a sefydliadau ymchwil i gynnal gwaith ymchwil a gweithgareddau datblygu ac arloesi.
 
Cliciwch yma er mwyn dod o hyd i arbenigwr yn eich ardal. Siardwch a rhywun.

Rhaglenni SMART

Mae SMART yn cynnig cyfres o raglenni integredig sy’n helpu busnesau a sefydliadau ymchwil yng Nghymru i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygir drwy brosesau ymchwil, datblygu ac arloesi.

Cliciwch yma am grynodeb o’r holl gymorth sydd ar gynnig, neu ar y dolenni unigol isod am wybodaeth fanylach.

Innovation specialist map
SMARTInnovation
ArloeseddSMART

ArloeseddSMART – datblygu economi Cymru drwy gynyddu gallu busnesau Cymru i arloesi drwy Ymchwil, Datblygu ac Arloesi cynaliadwy

SMARTCymru
SMARTCymru

Mae SMARTCymru yn cynnig cymorth ariannol i fusnesau Cymru ar gyfer datblygu, gweithredu a masnacheiddio cynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd.

Partneriaethau SMART
Partneriaethau SMART

Mae Partneriaethau SMART yn cynnig help ariannol i brosiectau cydweithredol ac arloesol sydd angen help arbenigwyr arnyn nhw i dyfu, i fod yn fwy cynhyrchiol ac yn fwy cystadleuol.

SMARTExpertise
SMARTExpertise

Mae SMARTExpertise yn cynnig cymorth ariannol i brosiectau cydweithredu arloesol sy’n galw am arbenigedd eang i brofi syniad neu ddatrys problem o fewn diwydiant. 

Cymorth Dichonoldeb Arloesi Agored Galw am geisiadau
Cymorth Dichonoldeb Arloesi Agored Galw am geisiadau

Mae dichonoldeb arloesi agored SMARTCymru'n cynnig cymorth ariannol i alluogi busnesau i...

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (RTG)
Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (RTG)

Mae'r cynllun Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu busnesau i arloesi a thyfu. Mae'n gwneud hyn drwy eu cysylltu â phrifysgol ac unigolyn graddedig i weithio ar brosiect penodol.