Cymorth a chyllid i fusnesau

Mae cymorth a chyllid ar gael i ddarparu cymorth i fusnesau o Gymru a sefydliadau ymchwil i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygwyd drwy waith ymchwil, prosesau datblygu ac arloesi.

Os ydych chi’n ystyried rhoi syniadau newydd ar waith, creu cynnyrch newydd, deinamig neu wella’ch gwasanaethau presennol, gallech fod yn gymwys am gymorth oddi wrth Arloesedd SMART.


 

 

 

Caiff y gefnogaeth ei chynnig gan dîm o Arbenigwyr, Rheolwyr Datblygu Ymchwil, Arbenigwyr Gweithgynhyrchu a Dylunio, Rheolwyr Masnacheiddio ac Arbenigwyr Eiddo Deallusol, sydd oll yn brofiadol iawn. Mae gan bob un ohonynt brofiad helaeth o gefnogi busnesau a sefydliadau ymchwil â chynnal gweithgareddau ymchwil, datblygu ac arloesi.

Am wybodaeth ynglŷn â’r cynnig SMART, cliciwch yma 

Cliciwch yma er mwyn dod o hyd i arbenigwr yn eich ardal. Siardwch a rhywun.

 

SMARTInnovation

SMARTInnovation – developing the Welsh economy by increasing the innovation capability of Welsh businesses through sustainable Research, Development and Innovation.

SMARTCymru

SMARTCymru offers financial support to Welsh businesses to help them develop, implement and commercialise new products, processes and services.

SMART Partnerships

SMART Partnerships offers financial support to innovative collaboration projects that require a range of expertise to help businesses grow, improve productivity and increase competitiveness.

SMARTExpertise

SMARTExpertise offers financial support to innovative collaboration projects that require a range of expertise to solve industry problems.

Open Innovation Feasibility Support Call for Applications

Financial support to enable businesses to undertake a study into developing and adopting an open innovation culture and processes.

Knowledge Transfer Partnerships (KTP)

The Knowledge Transfer Partnership (KTP) scheme helps businesses to innovate and grow. It does this by linking them with a university and a graduate to work on a specific project.