Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth a chyllid i fusnesau

specialist mapMae cymorth a chyllid ar gael i ddarparu cymorth i fusnesau o Gymru a sefydliadau ymchwil i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygwyd drwy waith ymchwil, prosesau datblygu ac arloesi.  

Os ydych yn ystyried rhoi syniadau newydd ar waith, creu cynhyrchion newydd a deinamig neu wella’r gwasanaethau rydych yn eu cynnig eisoes, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth drwy ein rhaglen arloesi.

Siaradwch â rhywun  ̶  chwiliwch am berson lleol sy’n arbenigo ar arloesi

Caiff y cymorth ei ddarparu gan dîm o Arbenigwyr Arloesi profiadol iawn, Rheolwyr Datblygu Ymchwil, Arbenigwyr Gweithgynhyrchu a Dylunio, Rheolwyr  Masnacheiddio ac Arbenigwyr Eiddo Deallusol. Mae gan bob un ohonynt brofiad helaeth o gefnogi busnesau a sefydliadau ymchwil i gynnal gwaith ymchwil a gweithgareddau datblygu ac arloesi.
 
Cliciwch ar y map er mwyn dod o hyd i arbenigwr yn eich ardal.

Rhaglenni SMART 

Mae SMART yn cynnig cyfres o raglenni integredig sy’n helpu busnesau a sefydliadau ymchwil yng Nghymru i fasnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygir drwy brosesau ymchwil, datblygu ac arloesi.

Cliciwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am yr amryfal raglenni SMART sydd ar gael.