Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (RTG)

Mae'r cynllun Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu busnesau i arloesi a thyfu. Mae'n gwneud hyn drwy eu cysylltu â phrifysgol ac unigolyn graddedig i weithio ar brosiect penodol.

Arweinir y Cynllun Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth gan Innovate UK a chaiff ei ariannu gan 13 o sefydliadau llywodraeth yn cynnwys Llywodraeth Cymru. Rydym yn cefnogi prosiectau sy'n arloesol ac yn greadigol eu cwmpas, sydd â photensial masnachol ac sy'n rhoi budd economaidd a chymdeithasol i Gymru.

Am mwy o wybodaeth ar y sgem RTG byddwch mor garedig i ddarllen y ddogfennaeth isod.

Cysylltwch â ni i drafod eich prosiect arfaethedig a byddwn yn eich cysylltu ag un o'n cynghorwyr Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth. Bydd yn rhoi cyngor i chi os bydd eich prosiect yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cael cymorth Partneriaeth ac yn eich helpu i nodi sefydliad partner posibl.