Make it safe, make it efficient, make it productive

Arloesedd SMART. Diogelu Cymru yn y Gwaith.

Y gwir amdani yw bod sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio o ran COVID-19, ar yr un pryd ag aros yn gynhyrchiol ac yn broffidiol, yn gallu teimlo fel her enfawr. Ond mae help ar gael, yn rhad ac am ddim i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, trwy’r rhaglen Arloesedd SMART a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd.

O helpu eich busnes i weithredu’n ddiogel a bodloni’r canllawiau angenrheidiol, i weithio gyda chi i amlygu cyfleoedd posibl eraill i wneud eich cwmni’n fwy cynhyrchiol a phroffidiol – mae ein harbenigwyr profiadol ar gael i helpu.

Mae cannoedd o fusnesau eisoes wedi elwa. Cysylltwch â ni nawr i weld sut gall Arloesedd SMART helpu eich busnes.

Sut gallwn ni helpu?

Yn gyfnewid am ychydig oriau o’ch amser – i sôn am berfformiad, anghenion a dyheadau eich cwmni – byddwn yn rhoi adroddiad wedi’i deilwra i chi sy’n amlygu ffyrdd o ddod yn fwy cynhyrchiol a phroffidiol.

Os hoffech weithredu ein hargymhellion, mae ein tîm o gynghorwyr arbenigol wrth law i’ch arwain trwy’r cymorth ychwanegol sydd ar gael i roi newidiadau ar waith heb unrhyw gost. Dyma rai o’r ffyrdd nodweddiadol y gallwn helpu:


  • Asesiad risg COVID-19 cychwynnol, cyfrinachol (gan gynnwys cyfarpar diogelu personol (PPE) ac arferion glanhau);

  • Adolygiad o drefniadaeth eich gweithlu, gan gynnwys gosodiadau a chyfluniad prosesau, diogelwch mewn ardaloedd cyffredin a threfnu personél ar y safle – er enghraifft, trwy edrych ar amserlennu’r gweithle, logisteg, a rheoli danfoniadau deunyddiau;

  • Cyngor ar dechnegau gweithio diogel ar gyfer hyfforddi staff;

  • Cyngor ar weithredu technegau a thechnolegau newydd ac arloesol ar gyfer gweithgynhyrchu a dylunio cynhyrchion;

  • Cymorth i ddod o hyd i gyflenwyr newydd, lle mae busnesau wedi bod yn cael trafferth cael gafael ar gydrannau a deunyddiau.

 

Ffoniwch nawr ar 03000 6 03000. Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Ticiwch y blwch i gadarnhau yr ydych wedi darllen ac yn cytuno i delerau ein Rhybudd Preifatrwydd