Bydd Llywodraeth Cymru yn cyd-ariannu trydedd rownd fuddsoddi mewn arloesedd gwyrddach a glanach drwy Gronfa Trawsnewid Cerbydau Carbon Isel Ford fel rhan o’i hymateb i’r argyfwng hinsawdd.

Mae’r Ffurflen Gais a’r Canllawiau isod.

Rydym yn cynghori’n gryf eich bod yn siarad ag un o’n Harbenigwyr Arloesedd i drafod eich cais. Os hoffech ofyn am gyfarfod briffio personol rhithwir, gwnewch hynny drwy anfon e-bost at fordtransformationfund@llyw.cymru

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen