Y Cymorth a’r Arian

O ymchwil sylfaenol i gynhyrchu cynnyrch ar raddfa fasnachol, credwn fod busnesau Cymru’n haeddu’r arweiniad a’r cymorth gorau.

 

Gallwch arloesi mewn unrhyw ran o’ch busnes. Waeth ydych angen cydweithwyr newydd neu gymorth academaidd; arbenigedd allanol neu ddyluniadau newydd; cyngor ar eiddo deallusol neu gyllid ar gyfer prynu cyfarpar newydd, hoffem eich helpu.

 

Dyma pam rydym wedi datblygu cymorth o’r enw SMART. Wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, mae Llywodraeth Cymru’n gweithio ochr yn ochr â’r Gronfa i helpu i greu swyddi a gwella bywydau pobl drwy ysgogi ymchwil ac arloesedd sy’n torri tir newydd.

Y Cymorth

Cymorth gan ein rhwydwaith o arbenigwyr profiadol ym mhob cwr o’r wlad. Mae gennym dîm profiadol o gynghorwyr i’ch helpu i.

Yr Arian

Arian i fusnesau allu arloesi a chymryd yr holl gamau ymchwil a datblygu, o ystyried ymarferoldeb syniad i’w roi ar y farchnad.

Eiddo Deallusol (IP)

Dysgu’r hanfodion am amddiffyn IP a sut i gael y gorau ohono, o dan arweiniad ein harbenigwyr.

Gweithio gyda Phrifysgolion a Cholegau

Mae gan brifysgolion a cholegau Cymru swmp anferth o wybodaeth a chyfleusterau arbenigol i’ch helpu i ddatblygu’ch syniadau.

Arbenigedd Cymru

Yr adnodd ar-lein ar gyfer hybu cydweithredu ac arloesedd yng Nghymru. Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i bennu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu.