Y Cymorth a’r Arian

O ymchwil sylfaenol i gynhyrchu cynnyrch ar raddfa fasnachol, credwn fod busnesau Cymru’n haeddu’r arweiniad a’r cymorth gorau.

 

Gallwch arloesi mewn unrhyw ran o’ch busnes. Waeth ydych angen cydweithwyr newydd neu gymorth academaidd; arbenigedd allanol neu ddyluniadau newydd; cyngor ar eiddo deallusol neu gyllid ar gyfer prynu cyfarpar newydd, hoffem eich helpu.

 

Y Cymorth

Cymorth gan ein rhwydwaith o arbenigwyr profiadol ym mhob cwr o’r wlad. Mae gennym dîm profiadol o gynghorwyr i’ch helpu i.

Funding

Funding for your business to innovate and take it through all phases of R&D, from initial feasibility to market exploitation.

Eiddo Deallusol (IP)

Dysgu’r hanfodion am amddiffyn IP a sut i gael y gorau ohono, o dan arweiniad ein harbenigwyr.

Gweithio gyda Phrifysgolion a Cholegau

Mae gan brifysgolion a cholegau Cymru swmp anferth o wybodaeth a chyfleusterau arbenigol i’ch helpu i ddatblygu’ch syniadau.

Cymorth Arloesi Hyblyg

Rydyn ni’n helpu busnesau, y trydydd sector, cyrff sector cyhoeddus a sefydliadau ymchwil i arloesi a chreu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, gan gynyddu masnacheiddio, gwella sgiliau a sicrhau bod Cymru yn parhau i fod yn gystadleuol ac yn gwneud pob ymdrech i sicrhau dyfodol di-garbon.