Cyllid Yr Economi Gylchol

Yn cyd-fynd â'r Strategaeth Arloesi, mae Cronfeydd yr Economi Gylchol ar gael i sefydliadau trwy eu gweithgareddau arloesi arfaethedig

 • Yn cefnogi buddsoddiad i gynyddu'r defnydd o gynnwys wedi'i ailgylchu a'i ailddefnyddio mewn cynhyrchion neu gydrannau neu i ymestyn oes cynhyrchion/deunyddiau
 • Bydd gweithgareddau yr Economi Gylchol yn cael eu cefnogi drwy'r Gronfa Economi Gylchol a bydd unrhyw weithgareddau arloesi am ddim yn cael eu cefnogi drwy’r Gefnogaeth Arloesedd Hyblyg SMART

Yn cefnogi tri maes o weithgarwch

 • Ymchwil, Datblygu ac Arloesi yr Economi Gylchol
 • Pontio i Economi Gylchol ac/neu
 • Datblygu i economi gylchol

Pwy gaiff ddefnyddio’r cymorth?

 • Busnesau o unrhyw faint
 • Sefydliadau Ymchwil
 • Sefydliadau’r Trydydd Sector
 • Byrddau Iechyd

Faint sydd ar gael?

Dibynnu ar y sefydliad a math o brosiect

 • Enghraifft ar gyfer busnesau:
 • Enghraifft o gyllid o £200 mil y flwyddyn am 2 flynedd
 • Cyfradd Ymyrraeth – 50%

Beth sydd angen ei gyflawni?

Bydd angen i brosiectau ddangos eu bod yn gallu cyflawni un neu fwy o'r canlyniadau canlynol:

 • Mwy o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu, eu hailddefnyddio a'u hailgynhyrchu yn cael eu defnyddio mewn cynnyrch neu brosesau newydd neu bresennol
 • Lleihau allyriadau CO2
 • Lleihau gwastraff
 • Gwell cynhyrchiant 
 • Datblygu a/neu gyflwyno cynhyrchion neu brosesau newydd neu gwell
 • Cael safon BSI/marc barcud perthnasol cydnabyddedig

Camau nesafl

 • Cysylltwch â ni: Yn sgil lefel y diddordeb mewn Cymorth Arloesi Hyblyg SMART mae’n cymryd hirach nag arfer i ymateb i ymholiadau. Bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.