Beth yw Cymorth Arloesi Hyblyg SMART?

Mae Cymorth Arloesi Hyblyg SMART yn cael ei ddarparu gan dîm arbenigol o beirianwyr, gwyddonwyr, diwydianwyr ac arbenigwyr eiddo deallusol, sy’n helpu sefydliadau yng Nghymru i gyflawni “Rhagoriaeth Arloesi”

Yn gynyddol mae hyn yn golygu canolbwyntio ar ddatgarboneiddio a’r economi gylchol fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau byd gwell.

Mae tair elfen i’r cynllun:

  1. Arbenigedd – rydyn ni’n gweithio yng Nghymru ond mae gennyn ni fynediad at rwydwaith o arbenigwyr ledled y DU.
  2. Arian – gall cyllid fod yn allweddol, felly gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i gyllid.
  3. Cymorth – Cymorth arbenigol gan fframwaith cymeradwy o gynghorwyr.
Cymorth Arloesi Hyblyg (digwyddiad llawn)
Cymorth Arloesi Hyblyg (digwyddiad llawn)

Cymorth Arloesi Hyblyg – Dull Newydd o ariannu ymchwil, datblygu ac arloesi yng Nghymru

Cymorth Arloesi Hyblyg
Cymorth Arloesi Hyblyg

Cymorth Arloesi Hyblyg – Dull Newydd o ariannu ymchwil, datblygu ac arloesi yng Nghymru