Canllawiau cyfreithiol

Os ydych yn fusnes sy’n gweithredu yng Nghymru, bydd y dolenni canlynol yn mynd â chi i’r canllawiau cyfreithiol, cymeradwy, wedi eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

I weld pa fusnesau sy’n cael gweithredu ar hyn o bryd cliciwch yma.

Cadw pellter corfforol yn y gweithle.

Yng Nghymru, mae’n ofynnol i fusnesau sy’n cyflogi pobl gymryd pob cam rhesymol i sicrhau y cedwir pellter corfforol yn y gweithle. 


I weld canllawiau manwl ewch yma, ac mae canllawiau atodol yma.