Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Datganiad hygyrchedd

Rydym wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod y safle hwn yn hygyrch i bawb. Rydym wedi ceisio sicrhau bod y safle hwn yn dilyn y canllawiau WCAG 2.0 AA:

Mae’r safle hwn hefyd wedi cael ei adeiladu gan ddefnyddio’r nodweddion CSS diweddaraf ac arwyddnodau semantig HTML5 sydd ar gael mewn porwyr gwe modern i optimeiddio hygyrchedd. 

Dilysu

Er mwyn dilysu ein cod, rydym wedi defnyddio Total Validator Pro v11.

"Bydd Total Validator yn dilysu eich HTML a’ch CSS, yn gwirio bod y tudalennau’n hygyrch, yn gwirio’r sillafu ac yn chwilio am ddolenni wedi torri. Drwy glicio unwaith, bydd yn profi pa mor ddilys yw eich gwefan.”

"Mae Total Validator yn unigryw gan ein bod yn profi gan ddefnyddio’r diffiniadau o fathau o ddogfen (DTD) swyddogol i sicrhau ein bod cystal ag unrhyw ddilysydd DTD, ac yna’n ychwanegu profion pwrpasol ar gyfer popeth na all y DTDs ei gwmpasu. Mae hyn yn sicrhau’r prawf gorau posibl yn erbyn y safonau.”

"Dylech nodi nad oes gan HTML5 DTD, ond ei fod wedi’i adeiladu ar y safonau blaenorol. Felly rydym wedi cynhyrchu ein DTDs HTML5 ein hunain gan ddefnyddio’r rhai blaenorol i sicrhau ein bod yn cyflwyno’r nifer leiaf posibl o gamgymeriadau. Yna rydym wedi ychwanegu profion pwrpasol i gwmpasu’r gwahaniaethau.”

Defnyddwyr Bysellfwrdd

Rydym wedi optimeiddio’r safle hwn ar gyfer defnyddwyr bysellfwrdd mewn sawl ffordd, yn cynnwys dolen i neidio i’r prif gynnwys sy’n hawdd ei chyrraedd gan ddefnyddio’r bysellfwrdd a threfn resymegol semantig i elfennau’r dudalen er mwyn gwella’r llywio heb lygoden.

Darllenwyr Sgrin

Gan ddefnyddio adnoddau fel Total Validator rydym wedi datblygu’r safle hwn i gynnwys y labeli perthnasol, testun amgen a thestun helpwr arall i helpu i optimeiddio’r safle pan fydd rhywun yn ei bori gan ddefnyddio darllenwr sgrin.

 
Conversion pixel