Beth yw Dyfodol Adeiladu Cymru a sut gall fod o fudd i chi?

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn fenter unigryw a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru a CITB, sy’n cynnig y cymorth sydd ei angen ar ddiwydiant adeiladu Cymru i dyfu.

Trwy glicio ar y botwm ‘Gwnewch Gais Nawr’, byddwch yn dechrau ar y broses o wneud cais am gymorth Dyfodol Adeiladu Cymru. Bydd cwmnïau cymwys yn cael cyfle i gyrchu cymorth pellach ar ffurf arweiniad un i un oddi wrth ymgynghorwyr profiadol y sector. Bydd cwmnïau nad ydynt yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y rhaglen yn cael cynnig cymorth a chyngor busnes cyffredinol gan Busnes Cymru.

Nid yw gwariant cyfalaf ar gael yn uniongyrchol o dan Dyfodol Adeiladu Cymru. 

Beth yw dyfodol adeiladu cymru a sut gall fy helpu i?
Beth yw dyfodol adeiladu cymru a sut gall fy helpu i?
Darganfyddwch a ydych chi’n gymwys i gael cymorth a dechrau eich taith yma
  • Ydych chi’n gwmni arloesol o Gymru sy’n ceisio tyfu eich rhan chi o’r busnes hwn?
  • Ydych chi eisiau gwella eich perfformiad eich hun a chodi eich ysbryd cystadleuol?
  • Ydych chi wedi ystyried bod yn gystadleuwr ym marchnad adeiladu’r DU?