Powys MTB
Exhibition Slide
Speaker Slide
Slider 3235
CFW Event
Slider 4
Sloder
/Banner
Aliser s
Slider sjs
Slider 32
Slider 437
SSlider 32
Exhibition Slide 2

Beth yw Dyfodol Adeiladu Cymru a sut gall fod o fudd i chi?

Mae Dyfodol Adeiladu Cymru yn fenter unigryw a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru a CITB, sy’n cynnig y cymorth sydd ei angen ar ddiwydiant adeiladu Cymru i dyfu.

Trwy glicio ar y botwm ‘Gwnewch Gais Nawr’, byddwch yn dechrau ar y broses o wneud cais am gymorth Dyfodol Adeiladu Cymru. Bydd cwmnïau cymwys yn cael cyfle i gyrchu cymorth pellach ar ffurf arweiniad un i un oddi wrth ymgynghorwyr profiadol y sector. Bydd cwmnïau nad ydynt yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y rhaglen yn cael cynnig cymorth a chyngor busnes cyffredinol gan Busnes Cymru.

Nid yw gwariant cyfalaf ar gael yn uniongyrchol o dan Dyfodol Adeiladu Cymru.