Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cyllid

Os yw eich busnes chi yn chwilio am gyllid i’w helpu i dyfu, gall Busnes Cymru roi cyngor ar y pecynnau cymorth presennol sydd ar gael i godi cynnig ar gyfer eich busnes.

Mae Parth Cyllid Busnes wedi cael ei ddatblygu ar gyfer busnesau yng Nghymru i’ch helpu chi i ddod o hyd i’r math cywir o gyllid. I ddarganfod mwy...

Mae Canfyddwr Cyllid Busnes Cymru yn caniatáu i chi chwilio am grantiau, benthyciadau a dyfarniadau arbennig, y gall eich busnes neu fusnes newydd fod yn gymwys i’w derbyn.

Offeryn Canfyddwr Cyllid


Carbon Trust logo

Benthyciadau busnes 0%

Mae benthyciadau busnes 0% ar gael i safleoedd busnes yng Nghymrua Gogledd Iwerddon ar gyfer sefydliadau sy'n dymuno buddsoddi mewn offer arbed ynni, carbon isel.

Mae benthyciadau busnes o rhwng £3,000 a £200,000 ar gael. Seilir maint y benthyciad a gynigir a'r cyfnod ad-dalu ar swm y CO2 y disgwylir ei arbed – rydym yn cynnig fenthyciad o £1,000 ar gyfer pob 1.5 tCO2 disgwylir i’ch prosiect arbed pob blwyddyn. Bydd yr arbedion CO2 a ragwelir yn cael ei asesu yn annibynnol gan y Carbon Trust.


Cysylltwch â ni a chael y wybodaeth ddiweddaraf