Gall llwythi gwaith trwm, oriau hir, dedleins tynn, cyfarfodydd heriol, straen cyllidol a ffactorau eraill achosi salwch meddwl. Nifer bychan iawn o sefydliadau sy’n rhan o’r diwydiant adeiladu sy’n cynnig unrhyw gymorth cysylltiedig â llesiant meddwl i’w gweithwyr. 

Yn ôl ffigyrau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, mae 18% o salwch cysylltiedig â gwaith yn niwydiant adeiladu’r DU o ganlyniad i broblemau salwch meddwl, gan gynnwys straen, iselder neu gorbryder, sy’n cynrychioli oddeutu 400,000 o ddiwrnodau gwaith coll bob blwyddyn. (IOSH Magazine)

Mae diwydiant adeiladu’r DU yn cyflogi 1.2 filiwn o weithwyr ac mae’r Grŵp Arweinyddiaeth Iechyd mewn Adeiladu (HCLG) yn amcangyfrif bod oddeutu 350,000 o weithwyr yn profi problemau cysylltiedig â salwch meddwl ar unrhyw adeg. (IOSH Magazine)

Mae un o bob chwech ohonom yn dioddef o broblemau cysylltiedig â salwch meddwl, megis straen, gorbryder neu iselder, ond mae un o bob pum gweithiwr yn poeni y bydd datgelu hynny wrth eu cyflogwyr yn arwain at golli eu swyddi. (Mates in Mind

Cliciwch fan hyn i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.

Mae mwy o wybodaeth am Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gael o’u gwefan, neu cofrestrwch i dderbyn eu cylchlythyr.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen