Mae Morganstone yn bwriadu ehangu eu cadwyn gyflenwi gyda digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’ er mwyn cefnogi nifer o ddatblygiadau ar draws corridor De Cymru o Benfro i Gasnewydd. Os ydych yn gweithredu yn yr ardal hon neu ran ohoni, yna dylai’r digwyddiad fod o ddiddordeb i chi.

Mae Morganstone, sy’n dathlu eu 10fed pen-blwydd, yn un o gwmnïau adeiladu mwyaf blaenllaw Cymru. O’u pencadlys yn Llanelli i’w swyddfa yng Nghaerdydd, mae Morganstone yn darparu nifer cynyddol o ddatblygiadau o safon uchel ar gyfer sefydliadau sector cyhoeddus, datblygwyr preifat a landlordiaid cymdeithasol preswyl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â chadwyn gyflenwi Morganstone, yna dewch i’r digwyddiad - bydd hi’n bleser cwrdd â chi a rhannu gwybodaeth am y cwmni, ein hanghenion cymorth a’r prosiectau sydd gennym ar y gweill.

Pwrpas y digwyddiad hwn yw ymgysylltu â chyflenwyr, isgontractwyr, ymgynghorwyr a pherchnogion/asiantau tir sydd, o bosibl, am weithio gyda Morganstone. Bydd sefydliadau partner yno hefyd i gynorthwyo gyda’r digwyddiad a bod o fudd i fynychwyr o ran materion fel ariannu, hyfforddiant a phrentisiaethau.

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.

Rhaid cofrestru cyn hanner dydd ar 27 Tachwedd 2018.

Bydd y digwyddiad hwn yn darparu apwyntiadau un wrth un gyda thîm caffael Morganstone os oes angen, a bydd y tîm uwch reoli’n bresennol ar gyfer trafodaethau anffurfiol. Byddwn yn cysylltu â chi ar ôl i chi gofrestru i weld os ydych eisiau gwneud apwyntiad. Fel arall, cofrestrwch a dewch. Caiff lluniaeth ei ddarparu.

Ar gyfer digwyddiadau sydd ar y gweill, ewch i wefan Dyfodol Adeiladu Cymru. Am ragor o wybodaeth am Morganstone, ewch i www.morganstone.co.uk

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen