Bellach yn ei bedwaredd flwyddyn ac yn cael ei gefnogi unwaith eto gan Lywodraeth Cymru, mae Procurex Cymru 2018 bellach yn un o brif uchafbwyntiau’r calendr caffael blynyddol – ac mae’n cefnogi arloesi, addysg, cydweithio a dathlu yn ystod un diwrnod penodedig. 


Mae ‘Ffyniant i Bawb: y cynllun gweithredu ar yr economi’ Llywodraeth Cymru yn dangos ffocws parhaus ar gyflawni yn erbyn meysydd allweddol twf economaidd, cydraddoldeb, arbedion effeithlonrwydd a chydweithio, a’r cyfan yn cyfrannu at y nod o greu Cymru gryfach, fwy cynhwysol.

 

Bydd Procurex Cymru 2018, wedi’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru a sefydliadau caffael arweiniol eraill, yn darparu amrywiaeth o nodweddion rhyngweithiol a ddyluniwyd o gwmpas y cynllun gweithredu hwn.  


I weld manylion llawn y digwyddiad hwn, ewch i wefan Procurex yma. 
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen