• Grantiau a chyllid – yr hyn sydd ar gael a sut i’w hawlio
  • Dysgu sut y gall CITB eich helpu i hyfforddi mwy, cynllunio anghenion sgiliau a chael cyllid i’w
  • Rhwydweithio â chydweithwyr o’r sector adeiladu 
  • Deall sut mae rhaglen ddiwygio CITB, Gweledigaeth 2020, yn creu corff sgiliau modern a fydd yn eich cefnogi chi a’ch cwmni

Dewch i ymuno â ni am fwyd a gwybodaeth bellach am 8.30 ar ddydd Mercher 5 Rhagfyr yn yr ‘Dulas Room’, WISE, CAT, Machynlleth, Powys, SY20 9AZ

cliciwch yma

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen