Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, edrychwch ar y tabiau perthnasol a ffoniwch ni ar 03000 6 03000

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â rhai meini prawf.

Advances Wales

Lawrlwytho

PDF[4.49 MB]
Cylchgrawn chwarterol am ddim yw Advances Wales sy’n cynnig newyddion am yr ymchwil a’r datblygiadau diweddaraf ym maes gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg yng Nghymru.

Cyllid arloesi yn hwyluso contract mawr ac yn hybu twf cwmni awyrofod yng ngogledd Cymru

Digwyddiadau Arloesi

Tac
20
2017
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)
Cwmbran
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
Tac
20
2017
Adeiladu Tîm Mawr
Port Talbot
Adeiladu i fyny effeithiolrwydd tîm a'i gadw'n...
Pob digwyddiad