Lleoliad:
Pen-y-bont ar Ogwr
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£4980.00

Mae gwefan newydd wedi'i chreu i helpu plant i ddysgu sut mae rheoli pori gan wartheg, defaid a cheffylau yn chwarae rôl allweddol mewn cadw bioamrywiaeth yn ein cefn gwlad.

Mae pori er budd cadwraeth yn helpu i reoli unrhyw blanhigion ymosodol a goresgynnol, ac yn creu cynefinoedd sy'n annog peillwyr, adar sy’n nythu ar y ddaear, gloÿnnod byw a rhywogaethau eraill i ffynnu.

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Sandra Lopes
Rhif Ffôn:
01656815080
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.bridgendreach.org.uk/digital-shepherd
Cyfryngau cymdeithasol: