Lleoliad:
Merthyr Tudful
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£59833.12

CEFNOGI IECHYD MEDDWL YN Y CYMOEDD

Cytunir yn gyffredinol bod cydberthynas gref rhwng amddifadedd ac iechyd meddwl, a gyda chymunedau Rhondda Cynon Taf a chymoedd Merthyr yn gartref i rai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, roedd angen mawr am gyllid i helpu i gefnogi eu trigolion.

Ers 2015 mae Camau’r Cymoedd, elusen lles cymoedd de Cymru, wedi bod yn darparu cyrsiau lles i helpu a chefnogi’r cymunedau lleol hynny. Roedd data gan Camau’r Cymoedd ac ymgynghoriad â rhanddeiliaid yn dangos bod angen adnoddau ychwanegol ar gyfer cymunedau gwledig a lled-wledig mwy anghysbell Cwm Taf.

 

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Harri Evans
Rhif Ffôn:
01685 725463
Email project contact