Lleoliad:
Abertawe
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£68000.00

Mae ymchwil yn dangos bod tua 250,000 o ymwelwyr anabl nad oes ganddynt fawr o ddewis o lefydd i fynd iddyn nhw na gweithgareddau i’w mwynhau. Roedd gan y prosiect hwn y potensial i newid bywydau miloedd o ymwelwyr ag anableddau difrifol a'u gofalwyr, denu llawer mwy o bobl i ardal Bae Abertawe a gwella enw da Gŵyr fel cyrchfan hygyrch. 

 

PDF icon

 

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Peter Beynon
Email project contact