Lleoliad:
Ceredigion
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£128000.00

Y bwriad oedd creu llwybr beicio mynydd - gradd canolradd – yn cychwyn yng Nghanolfan Ymwelwyr Nant yr Arian. Prif ddiben y llwybr yw cyflwyno beicwyr i feicio mynydd oddi ar y ffordd a llwybrau trac sengl.

Mae yna lwybrau gradd profiadol ac arbenigol eisoes yn Nant Yr Arian yn ogystal â pharc sgiliau newydd.

 

PDF icon

 

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
John Taylor
Email project contact