Lleoliad:
Gwynedd
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£380000.00

Anadlu tȃn i mewn i chwarel

Wedi'i leoli ar safle Treftadaeth y Byd UNESCO mwyaf newydd y DU, mae Plas Weunydd a Glampio Llechwedd yn gyrchfan berffaith ar gyfer taith anturus yn Eryri - p’un a ydych chi’n aros yn lleol ac yn mwynhau’r atyniadau ar garreg eich drws neu’n mynd yn ddyfnach i’r ardal syfrdanol hon a’i mynyddoedd a’i thraethau niferus.

Nod y cynllun oedd creu gwesty 4* o safon uchel ar gyfer ymwelwyr teuluol gyda safle glampio moethus. Byddai hyn yn cryfhau nid yn unig arlwy llety Eryri ond yn arbennig ardal Blaenau Ffestiniog ac yn annog mwy o bobl i gyfuno antur a threftadaeth, gyda bwyd a llety tra’n dod â mwy o swyddi i’r ardal wledig.

 

 

Gwesty Plas Weunydd

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Michael Bewick
Email project contact