Lleoliad:
Pen-y-bont ar Ogwr
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£150000.00

Nod Hyb Marchnata Twristiaeth De Cymru yw gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector sy'n ymwneud â'r economi ymwelwyr ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddatblygu a rhannu cynnwys digidol sy'n hyrwyddo amrywiaeth o gynhyrchion i farchnadoedd y DU a thramor, gan gynnwys teithiau hamdden, digwyddiadau busnes ac ymgyrchoedd i ddefnyddwyr.

 

PDF icon

 

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Jeff Peters
Email project contact